• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ny global IoT-undersökning visar: Unga delar gärna sina personuppgifter för pengar

-

ungaIoTIntel Security släpper nu en omfattande undersökning kring sakernas internet (IoT) och det smarta hemmet. Undersökningen visar att 75 procent av de svarande tror att det smarta hemmet kan förbättra deras livskvalitet, där 00-talister är särskilt benägna att dela information om sig själva om de får betalt för det. 66 procent är emellertid fortfarande mycket bekymrade över säkerheten när det kommer till smarta prylar.

Undersökningen “Internet of Things and the Smart Home” baseras på 9000 tillfrågade spridda över olika åldersgrupper i fyra världsdelar.

En majoritet av de tillfrågade (61 procent) skulle dela personuppgifter som samlats in från deras smarta hem med företag i utbyte mot pengar, och 70 procent tycker att företag bör ge kuponger och rabatter till kunder i utbyte mot information om enhetsanvändning. Ungdomar födda på 00-talet är de som är mest bekväma med att få pengar, rabatter och kuponger i utbyte mot att dela beteendedata från sina smarta enheter, där 72 procent sade sig vara för utbytet om de fick rena pengar för det.

Tre fjärdedelar, 75 procent, av konsumenterna räknar med att se fördelar med att bo i ett smart hem. De produkter som flest överväger att skaffa sig är smart belysning (73 procent), smarta köksapparater (62 procent) och smarta termometrar och värmesystem (60 procent). Mer än hälften av de svarande (55 procent) tror sig kunna minska sina värmekostnader i hemmet med hjälp av smarta system.

Med de många möjligheter som det smarta hemmet genererar blir det allt viktigare att också tänka på det medföljande säkerhetsläckage som kan uppstå i och med våra smarta prylar, oavsett om det berör sådan information vi delar med vilje eller inte.

– Att hålla koll på om barnen kommit hem från skolan eller dubbelkolla att strykjärnet är avstängt från mobilen kan kännas väldigt betryggande. Men tryggheten grusas om samma vetskap når andra. Man vill ju inte att en inbrottstjuv ska kunna hålla koll på om man är hemma eller inte, eller om barnen är ensamma hemma. Det smarta hemmet är fantastiskt men det är viktigt att vi inte köper de smarta lösningarna rakt av utan att ställa frågor kring säkerheten. När det smarta hemmet görs rätt, kan säkerheten göra att vi får ut än mer av våra smarta prylar, säger Christoffer Callender, säkerhetsexpert på Intel Security.

Undersökningen visar också att 77 procent av de tillfrågade trodde att smarta hem kommer att vara lika vanliga 2025 som smartphones är idag. Samtidigt var 66 procent mycket oroade över möjligheterna det smarta hemmet öppnar upp för nya typer av intrång från cyberbrottslingar. Oron var lika utbredd överallt, och 99 procent uttryckte särskild oro över vad som kunde hända om deras personliga uppgifter hamnade i händerna hos kriminella. 89 procent uppgav att de helst skulle välja att säkra alla sina smarta enheter via en enda integrerat säkerhetspaket.

Konsumenterna var mindre entusiastiska över traditionella säkerhetsmetoder såsom lösenordsanvändande, där fyra av tio upplevde lösenord som ett hinder med det smarta hemmet, och där tre fjärdedelar var bekymrade över antalet lösenord som krävs för att hantera det smarta hemmet. Här var fler positiva till biometriska metoder, såsom fingeravtrycksavkänning, röstigenkänning och ögonscanners, för att säkerställa ett skyddat smart hem.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...