• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Bara 12 procent av svenska informationssäkerhetschefer (CISO) säger att de har en inarbetad, automatiserad process för utveckling, säkerhet och drift. Det visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Dynatrace.

-

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt är andelen 70 procent.

Johan Dahlin, Dynatrace
Foto: Anja Callius

– Resultatet från den här studien är ganska slående och visar på den utmaning många företag står inför. Med tanke på hur avgörande hög säkerhet är behöver man se till att den blir en inbyggd del av utvecklingsarbetet. Det kräver i sin tur att hela organisationen får tillgång till ett beslutsunderlag som ger en överblick och är begripligt utan djupgående teknisk förkunskap, säger Johan Dahlin, ansvarig för Dynatrace i Norden.

Inom utvecklingsarbetet behöver testning, kvalitets- och prestandautvärdering göras tidigt i utvecklingsprocessen, ofta innan någon kod skrivs.

– Generellt borde säkerhetsfrågorna tas in tidigt i utvecklingsarbetet. Det är inte rimligt att säkerheten testas på riktigt först i slutet av utvecklingsprocessen, eller i värsta fall när man är i drift. En tidig testning skapar betydligt bättre möjligheter att möta framtidens cyberhot, fortsätter Johan Dahlin.

I undersökningen framgår även att nära åtta av tio (78 procent) svenska företag säger att ett automatiserat arbete med utveckling, säkerhet och drift är nödvändigt för att klara riskerna som följer av en ökad användning av AI. Globalt är motsvarande andel 83 procent.

– Ökningen av AI-drivna attacker och cyberhot ökar affärsriskerna avsevärt. Samtidigt har den typen av attacker blivit bortom mänsklig förmåga att hantera. Ett mer automatiserat utvecklingsarbete blir en förutsättning om företagen ska klara av att stå emot en utveckling där hoten blir allt fler och allt allvarligare, avslutar Johan Dahlin.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...