• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB utforskar nya lösningar för en samlad lägesbild: Internationellt samverkansexperiment i Revinge

-

symbol setMSB anordnar och deltar i europeisk simulerad samverkansövning i Revinge den 26-28 april. Experimentet From Preparedness to Response är en del av EU-projektet DRIVER och syftar till att öka kunskapen om lösningar för gränsöverskridande resursplanering och prioritering i händelse av en kris.

Experimentet pågår i tre dagar i form av en simuleringsövning där scenariot är en fartygsolycka som berör krisberedskapsorganisationer i Sverige och Polen.

Deltagande organisationer kommer att utifrån rollen som krishanterare använda olika tekniska och processbaserade lösningar utifrån ett användar- och tillämpbarhetsperspektiv. Ett antal ledningsfunktioner kommer att sättas upp i Sverige och Polen. Dessa ledningsfunktioner ska sedan under experimentet hantera händelsen med stöd av olika visualiseringsverktyg och annat tekniskt ledningsstöd.

Experimentet innebär tillfälle att undersöka två viktiga förmågor för att hantera samhällsstörningar:

  • Samverkan för att skapa en samlad lägesbild
  • Prioritering av resurser kopplat till uthållighet

Dessa mål är i linje med de mål som MSB har identifierat i myndighetens övningsmål för 2014-2016.

Experimentet är ett led i att inom ramen för projektet och tillsammans med svenska aktörer utveckla MSB i rollen som plattform i en framtida europeisk testbädd. Målsättningen är att MSB kan utgöra en ändamålsenlig och hållbar komponent i en sådan europeisk – men också svensk – miljö för forskning, utveckling, komplex träning och övning inom krisberedskapen.

Vad är DRIVER?

DRIVER – Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga kriser, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. Projektet ska bygga på och förstärka redan existerande krishanteringslösningar och system.

Under projektets gång ska en europeisk testbädd byggas som består av olika demonstrationsplattformar där krishanteringslösningar ska testas och utvärderas. DRIVER:s testbädd kommer att utvecklas – och användas – av myndigheter, biståndsorganisationer, industri och universitet och andra projektpartners under projektets gång.

37 aktörer från 15 länder deltar i DRIVER som pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

DRIVER finansieras med medel från European Community’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under Grant Agreement n°607798. Budgeten för DRIVER är 46 miljoner €. Projektets hemsida: http://driver-project.eu/

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...