• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

MSB satsar 15 miljoner på forskning om extremism

-

MSB satsar 15 miljoner kronor de närmaste åren på att ta fram kunskap om extremism i Sverige. Radikalisering och våldsbejakande rörelser i samhället ska studeras i tre nya forskningsprojekt, skriver MSB på sin hemsida.

Några av frågorna i fokus är: Varför söker sig individer till våldsbejakande miljöer? De åtgärder som myndigheter vidtar – fungerar de eller motverkar de sitt syfte? Vilka processer och vilken dialog mellan olika aktörer behövs för att skapa motståndskraft? De tre projekten drivs av Institutet för framtidsstudier, Södertörns högskola och Umeå universitet. Finansieringen är resultatet av forskningsutlysningen ”Antagonism och social oro” som genomfördes 2015. Projekten startar under våren 2016 och kommer senare att presenteras närmare på msb.se.

Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer

Varför söker sig individer till våldsbejakande miljöer? Hur uppstår, upprätthålls och samspelar dessa miljöer med varandra? Detta nya forskningsprojekt vid Institutet för framtidsstudier ska kombinera data från offentliga register med intervjuer med personer i våldsbejakande miljöer. Projektet vill även lyfta frågan hur återvändare och sympatisörer till våldsbejakande extremistmiljöer tycks bilda symbios med aktörer ur organiserad brottslighet, vilket gör det ännu svårare att möta konsekvenserna av en ökad radikalisering.

Kontakt för uppdraget är Christofer Edling, Institutet för framtidsstudier.

Radikalisering och motradikalisering

Detta projekt syftar till att ta fram fördjupad kunskap om myndigheters åtgärder. Vilka åtgärder är effektiva och fungerar, och vilka kan rent av få motsatt effekt? En studie ska genomföras med inriktning mot vänsterautonoma rörelser i tre svenska städer. Forskarna vill få fram svar på frågor kring hur rekryteringen till antisociala rörelser påverkas av de myndighetsåtgärder som genomförts i syfte att motverka radikalisering.

Kontakt för uppdraget är Magnus Wennerhag, Södertörns högskola

Lokal motståndskraft mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Vilken motståndskraft har lokalsamhället mot social oro? Detta projekt består av tre delstudier som ska studera olika frågor: Hur kan radikalisering kopplad till religiös extremism förstås? Hur upplever civilsamhällets aktörer radikaliseringsproblematiken och vilka processer finns för att skapa en motståndskraft? Vilka former för dialog behövs för att stärka samverkan mellan offentliga aktörer på lokal nivå och civilsamhället?

Kontakt för uppdraget är Malin Eklund Wimelius, Umeå universitet

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....