• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Mindmancer planerar förvärv inom e-hälsa

-

VD-mindmancer
Johnny Berlic, vd för Mindmancrer.

Mindmancer planerar förvärva e-hälsobolaget JoiceCare AB. Med förvärvet blir Mindmancer den största aktören inom nattillsyn som är en e-hälsotjänst riktad till hemtjänst och vårdbolag, enligt ett pressmeddelande från Mindmancer.

Bolagen har nu startat en exklusive due diligence-process inför slutförandet av förvärvet. I samband med detta kommer Mindmancer kalla till en extra bolagsstämma för att be om ett mandat till styrelsen att öka tillväxttakten samt genomföra förvärvet.

Vad innebär detta?

– Mindmancers moderna teknologi kombinerat med JoiceCares kunskap och kunder gör att vi bedömer att detta blir en bra matchning då vi tillsammans kommer lyckas bättre än var och en för sig, säger Johnny Berlic, vd på Mindmancer AB.

Hur ser ni på utvecklingen framåt?

– E-hälsa likt våra andra tjänster har en stark tillväxt i Sverige och en stor potential på den globala marknaden. Därför är det hög tid att satsa nu. Vi kallar inom kort till en extra bolagsstämma för att få mandat att exploatera vidare på e-hälsa genom förvärvet samt nysatsning på strategisk försäljning och förstärkning av vår marknadsföring. Vår strategi öppnar nu för möjligheten att växa organiskt och med förvärv. Denna kombination bedömer vi kommer ge oss en helt annan tillväxttakt än tidigare, avslutar Johnny Berlic.

Fakta om JoiceCare AB

JoiceCare är ett vårdteknikföretag som erbjuder kommuner och landsting att koppla upp brukare genom TV-besök och nattliga fjärrtillsynsbesök. Företaget implementerar lösningar för ökad delaktighet, valfrihet och livskvalitet inom äldreomsorgen.

Omsättning 2015: 5,1 miljoner kronor

Resultat 2015: 0,9 miljoner kronor

Mindmancers vd om den tänkta affären:

https://youtu.be/coOiLwKwlBw

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...