• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

4SICS har nu license to KIPS

-

Preparation of the KIPS Corp simulationUnder Stockholms internationella konferens om skydd av kritiska system, 4SICS, den 25-27 oktober, kommer deltagarna erbjudas att spela KIPS – the Kaspersky Interactive Protection Simulation. KIPS är ett rollspel utvecklat av Kaspersky Lab för att användas som plattform för att öka säkerhetsmedvetande. Omnisiens som arrangerar 4SICS har blivit licensierade av Kaspersky Lab för att arrangera och utföra KIPS i Europa.

KIPS är till för att hjälpa beslutsfattare, IT-experter och andra att få ny förståelse för säkerhetsproblem samt att ge dem möjlighet att träna på utredning och försvar vid allvarliga säkerhetsincidenter. Det är i princip ett interaktivt Monopol för säkerhet – ett träningsprogram i spelform för att både kunna öka säkerhetskapacitet och samtidigt säkra vinster.

Erik Johansson från Omnisiens som kommer att vara spelledare för KIPS på 4SICS säger:

– Vi är stolta över licensen för att köra KIPS för utvalda organisationer i EU. Vi har en stark tro på att det är ett effektivt sätt att höja medvetenheten om säkerhetsproblem bland ledare och beslutsfattare.

Läs artikel om KIPS ur nummer 4/2016

KIPS handlar om att öka medvetande kring IT-säkerhet och har hittills utvecklats för fem olika scenarier; näringsliv, banker, myndigheters service på internet, kraftverk och vatten. Alla är skräddarsydda för respektive område med relevanta fall och fokuserar på realistiska hot. Deltagarna får upptäcka och analysera typiska misstag och pröva specifika tillvägagångssätt för de olika branscherna.

– KIPS är en riktig ögonöppnare eftersom man konfronteras med den största säkerhetsutmaningen av alla – den mänskliga faktorn. För att kunna skapa väl fungerande IT-säkerhet är det nödvändigt att alla på en arbetsplats är överens om hur det ska fungera. Vi vet att KIPS vill bli både underhållande och ge mervärde till våra deltagare, säger Erik Johansson.

Vill du läsa mer, teckna en prenumeration:

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...