• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Leslie Öqvist, Liberalerna: ”Lagstifta bort polisens omöjliga uppgifter”

-

Folkpartiets kandidater valet 2014Leslie Öqvist, ordförande för Liberalerna i Vaxholm menar att polisen omgående bör förstärkas med 4 000 nya poliser och att polisens arbeta ska renodlas, en fråga som representanter från Säkerhetsbranschen drivit i flera år. Läs Leslie Öqvist debattartikel:

Efter terroristattentaten i Frankrike och Belgien kommer den svenska polisen få svårare och viktigare arbetsuppgifter. Samtidigt har införandet av gränskontroller och polisinsatser vid asylboenden redan nu dränerat polisens kapacitet, uthållighet och resurser.

Enskilda poliser vittnar om att polisen inte hinner med sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns nu en uppenbar risk att polisens arbete med att förebygga och utreda brott ytterligare kommer försämras.

Nuvarande befolkningsutveckling som innebär att Sverige inom några år kan ha ökat befolkningen med upp till en miljon nya invånare talar också för att behoven av polisresurser ökar.

För att kunna möta polisens hårdare arbetsbelastning behöver Sverige omgående förstärka polisen genom att nyutbilda cirka 4000 nya poliser vilket är betydligt fler poliser än de behov som tidigare har debatterats.

Polisens villkor måste också förbättras så att fler poliser väljer att stanna kvar i yrket. Idag går utvecklingen dessvärre i fel riktning genom att fler poliser än någonsin tidigare väljer att lämna polisyrket.

För att omedelbart klara av rådande situation med gränskontroller och hotet från terrorism skulle Sverige behövt den nedlagda beredskapspolisen vilken skulle ha ökat polisens uthållighet och minskat risken för att andra polisiära uppgifter prioriteras bort.

För att upprätthålla säkerheten på kort sikt, innan väsentligt fler poliser har rekryterats och utbildas, föreslås att polisen genom lagändringar effektiviseras och befrias från arbetsuppgifter som inte är polisär kärnverksamhet. Exempelvis använder vi i dagsläget högskoleutbildade poliser som ”biljettkontrollanter” vid landets gränser, för bevakningsuppgifter i samband fotbollsmatcher och tungt beväpnad polis utför också permanent bevakning utanför skolor och församlingar med särskild hotbild.

Utöver statiska bevakningsuppdrag utför polisen också ett stort antal arbetsuppgifter som inte är i närheten av att vara polisiär kärnverksamhet, det handlar exempelvis om de cirka 30 000 ”färdtjänst” uppdrag som polisen varje år utför åt andra myndigheter såsom Migrationsverket, Kriminalvården, Landsting m.fl.

Det förhöjda hotet från från terroristangrepp kommer sannolikt att finnas kvar under lång tid, och samtidigt ökar Sveriges befolkning betydligt. För att polisen i den nya situationen som råder ska ha en realistisk möjlighet att över tiden fullgöra sina arbetsuppgifter föreslås att den nuvarande skyddslagen utökas så att fler verksamheter kan beslutas bli skyddsobjekt, detta gäller exempelvis platser och lokaler där många människor samlas, kollektivtrafik, asylboenden, skolor, församlingar eller andra verksamheter med förhöjd hotbild.

För att bevaka dessa skyddsobjekt kan och bör i stället för poliser, lämpligtvis användas särskilt utbildade skyddsvakter, som inom skyddsobjektet har samma möjligheter som polisen att ingripa och skydda mot terroristbrott. Skyddsvakter skyddar i nuläget exempelvis flygplatser, kärnkraftverk, regeringskansliet och riksdagen.

Om vi underlåter att förstärka polismyndigheten med fler poliser och fortsätter att felprioritera polisens begränsade resurser till uppdrag som inte kräver polisiär befogenhet kommer polisen få betydande svårigheter att lösa sina huvudsakliga uppgifter exempelvis att förebygga och klara upp brott, vilket oundvikligen leder till försämrad rättssäkerhet och riskerar att skada allmänhetens tilltro till rättssystemet.

Leslie Öqvist

Liberal debattör, Ordf. Liberalerna Vaxholm

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...