• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Leslie Öqvist, Liberalerna: ”Lagstifta bort polisens omöjliga uppgifter”

-

Folkpartiets kandidater valet 2014Leslie Öqvist, ordförande för Liberalerna i Vaxholm menar att polisen omgående bör förstärkas med 4 000 nya poliser och att polisens arbeta ska renodlas, en fråga som representanter från Säkerhetsbranschen drivit i flera år. Läs Leslie Öqvist debattartikel:

Efter terroristattentaten i Frankrike och Belgien kommer den svenska polisen få svårare och viktigare arbetsuppgifter. Samtidigt har införandet av gränskontroller och polisinsatser vid asylboenden redan nu dränerat polisens kapacitet, uthållighet och resurser.

Enskilda poliser vittnar om att polisen inte hinner med sina vanliga arbetsuppgifter. Det finns nu en uppenbar risk att polisens arbete med att förebygga och utreda brott ytterligare kommer försämras.

Nuvarande befolkningsutveckling som innebär att Sverige inom några år kan ha ökat befolkningen med upp till en miljon nya invånare talar också för att behoven av polisresurser ökar.

För att kunna möta polisens hårdare arbetsbelastning behöver Sverige omgående förstärka polisen genom att nyutbilda cirka 4000 nya poliser vilket är betydligt fler poliser än de behov som tidigare har debatterats.

Polisens villkor måste också förbättras så att fler poliser väljer att stanna kvar i yrket. Idag går utvecklingen dessvärre i fel riktning genom att fler poliser än någonsin tidigare väljer att lämna polisyrket.

För att omedelbart klara av rådande situation med gränskontroller och hotet från terrorism skulle Sverige behövt den nedlagda beredskapspolisen vilken skulle ha ökat polisens uthållighet och minskat risken för att andra polisiära uppgifter prioriteras bort.

För att upprätthålla säkerheten på kort sikt, innan väsentligt fler poliser har rekryterats och utbildas, föreslås att polisen genom lagändringar effektiviseras och befrias från arbetsuppgifter som inte är polisär kärnverksamhet. Exempelvis använder vi i dagsläget högskoleutbildade poliser som ”biljettkontrollanter” vid landets gränser, för bevakningsuppgifter i samband fotbollsmatcher och tungt beväpnad polis utför också permanent bevakning utanför skolor och församlingar med särskild hotbild.

Utöver statiska bevakningsuppdrag utför polisen också ett stort antal arbetsuppgifter som inte är i närheten av att vara polisiär kärnverksamhet, det handlar exempelvis om de cirka 30 000 ”färdtjänst” uppdrag som polisen varje år utför åt andra myndigheter såsom Migrationsverket, Kriminalvården, Landsting m.fl.

Det förhöjda hotet från från terroristangrepp kommer sannolikt att finnas kvar under lång tid, och samtidigt ökar Sveriges befolkning betydligt. För att polisen i den nya situationen som råder ska ha en realistisk möjlighet att över tiden fullgöra sina arbetsuppgifter föreslås att den nuvarande skyddslagen utökas så att fler verksamheter kan beslutas bli skyddsobjekt, detta gäller exempelvis platser och lokaler där många människor samlas, kollektivtrafik, asylboenden, skolor, församlingar eller andra verksamheter med förhöjd hotbild.

För att bevaka dessa skyddsobjekt kan och bör i stället för poliser, lämpligtvis användas särskilt utbildade skyddsvakter, som inom skyddsobjektet har samma möjligheter som polisen att ingripa och skydda mot terroristbrott. Skyddsvakter skyddar i nuläget exempelvis flygplatser, kärnkraftverk, regeringskansliet och riksdagen.

Om vi underlåter att förstärka polismyndigheten med fler poliser och fortsätter att felprioritera polisens begränsade resurser till uppdrag som inte kräver polisiär befogenhet kommer polisen få betydande svårigheter att lösa sina huvudsakliga uppgifter exempelvis att förebygga och klara upp brott, vilket oundvikligen leder till försämrad rättssäkerhet och riskerar att skada allmänhetens tilltro till rättssystemet.

Leslie Öqvist

Liberal debattör, Ordf. Liberalerna Vaxholm

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...