• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Låg Internetsäkerhet inom offentlig sektor

-

??????En stor del av den offentliga sektorn i Sverige har lägre internetsäkerhet än den privata sektorn. Endast 56 procent uppger att de har lösningar för högre internetsäkerhet.

Nästan hälften uppfyller därmed inte Näringsdepartementets rekommendationer från Digitala agendan. Det visar en undersökning bland beslutsfattare inom it i offentlig sektor som TDC beställt av TNS Sifo.

Endast drygt varannan verksamhet, 56 procent, inom offentlig sektor har högre grad av internetskydd enligt en ny undersökning av TNS Sifo på uppdrag av TDC. Företagen har jämförelsevis högre siffror.

– De här siffrorna är förvånande med tanke på alla it-attacker som skedde förra året mot offentliga organisationer, säger Helena Örtholm, säkerhetschef på TDC Sverige.

De främsta anledningarna till att man inte har högre grad av internetsäkerhet är att det saknas resurser och kompetens för att implementera systemen, eller att det inte bedömts som tillräckligt angeläget. Hela 71 procent av de inom offentlig sektor som inte har internetsäkerhet ser dock ett stort eller visst behov av det.

– Det är motsägelsefullt att behovet är så stort men att en av anledningarna till att man saknar internetsäkerhet är att det inte bedömts tillräckligt angeläget. Det kan vara ett tecken på att avståndet är för långt mellan de som upphandlar IT-tjänster och de som faktiskt använder dem, säger Helena.

I undersökningen uppgav också enbart 14 procent, i både offentlig och privat sektor, att de har nästa generations brandvägg. Endast 22 procent inom offentlig sektor och 25 procent inom privat sektor tycker att det finns ett behov.

Fakta:


Undersökningen om offentlig verksamhet:
 I undersökningen ingick 250 IT-chefer eller andra beslutsfattare på arbetsställen inom offentlig sektor med mer än 50 anställda. För att vara en respondent i undersökningen krävdes att man påverkade beslutsfattandet av större investeringar i IT- och telefonilösningar. Insamlingsmetod var telefonintervjuer, genomförda av TNS Sifo under januari 2014.

Undersökningen om företag:
 Undersökning av samma målgrupp, denna gång 400 personer i företag, genomfördes under oktober 2013.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...