• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Krishantering handlar till stor del om att identifiera vad som egentligen är en kris i den egna organisationen

Med en välplanerad och ordentligt utförd krishanteringsplan minimeras riskerna för negativa konsekvenser för den organisation som drabbas av en kris. Men inget krishanteringsarbete går att genomföra utan en samsyn inom verksamheten. Där krisplanen planen hänger väl ihop med det vardagliga riskarbetet med avvikelsehantering och kontinuitetsplaneringen.

-

Med en välplanerad och ordentligt utförd krishanteringsplan minimeras riskerna för negativa konsekvenser för den organisation som drabbas av en kris. Men inget krishanteringsarbete går att genomföra utan en samsyn inom verksamheten.

Peter Klarström, SRS

–  Min första fråga när jag kommer ut till olika verksamheter är alltid: Vad är er definition av en kris? Oftast saknas nämligen en sådan, säger Peter Klarström, chef för affärsenheten Learning & Development på SRS Security. Och en kris kan vara olika för de individer som uppfattar vad som händer i stunden. Men om vi tar en arbetsplatsolycka till exempel – det kan vara en personlig kris för några av medarbetarna och deras anhöriga, men för verksamheten i stort bör det finnas åtgärder att sätta in direkt om något sådant sker och därmed ska det inte heller hanteras som en organisatoriskkris.

Skulle slutsatsen bli att det faktiskt råder en kris så är det viktigt att initialt skapa en gemensam målbild om vad som ska åstadkommas med krishanteringen och sedan jobba med tre huvudsakliga delar: skapandet och upprätthållandet av en gemensam lägesbild, fattande och genomförande av beslut och kommunikation, internt och externt.

– Här är det den befintliga ledningsstrukturen i kombination med det personliga ledarskapet som fäller avgörandet.  

Men hur övar man på något som man inte vet hur det kommer att utspela sig?

– Ta fram ett case utifrån den egna organisationen och kör larmkedjan fram till och med krisgruppens första möte som ska avslutas med beslut om kris eller ej. Detta kan genomföras flera gånger per år med olika case. Sedan bör en tillämpad heldagsövning genomföras någon gång per år för att testa delar av eller hela det den organisatoriska förmågan. Här kan med fördel prioriterade externa intressenter deltaga. Kan verksamheter bara vänja sig vid det har de kommit jättelångt, avslutar Peter Klarström.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...