• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kraftringen inför smart teknik för säkrare elleveranser

-

kraftringenGenom att utrusta fördelningsstationer med ny, smart teknik vill Kraftringen förbättra leveranssäkerheten för sina 116 500 elnätskunder. Utrustningen möjliggör bland annat proaktiv felavhjälpning och snabbare identifiering av fel som inträffar.

– Utrustningen är så känslig att den kan registrera avvikelser innan det uppstår ett allvarligt fel. I mars kunde vi till exempel förhindra att 1 400 kunder i Hörby drabbades av strömavbrott tack vare att den nya tekniken hjälpte oss att hitta ett fel i en nätstation innan det hann orsaka en störning, berättar Mikael Olsson, distributionschef på Kraftringen.

– Vid ytterligare ett tillfälle hjälpte utrustningen oss att lokalisera en nedfallen trädgren som riskerat att göra 500 kunder utanför Hörby strömlösa i flera timmar. Istället kunde vi begränsa störningen för kunderna till en kort reparation på cirka en minut.

Tekniken gör det också möjligt att lättare lokalisera de fel som inträffar, vilket i sin tur leder till snabbare felavhjälpning.

Under 2016 kommer 38 procent av Kraftringens fördelningsstationer att vara utrustade med den nya tekniken. Det omfattar cirka 27 procent av Kraftringens kunder. Målet är att alla Kraftringens stationer och därmed 100 procent av kunderna ska omfattas av tekniken inom tre år.

Företaget bakom utrustningen är dLaboratory Sweden AB (Dlab) som Kraftringen har ett nära samarbete med. Det som gör Dlab-tekniken speciell är bland annat det detaljerade analysverktyg som automatiskt utvärderar stora mängder data från elnätet och gör den användbar.

Fakta om Dlab-tekniken:

  • Kraftringen har cirka 60 fördelningsstationer som successivt ska utrustas med den nya tekniken. En fördelningsstation är en station som via en transformator omvandlar högspänning till en lägre spänning för vidare distribution till hushåll och industrier
  • Dlab-tekniken innehåller detaljerade analysverktyg som automatiskt utvärderar stora mängder data från elnätet och gör den användbar
  • Tekniken registrerar även ytterst små avvikelser i elnätet vilket gör det möjligt att upptäcka fel innan de påverkar kunder.
  • Möjliggör snabbare felavhjälpning i ett kablat (nergrävt) elnät där visuell lokalisering av problem inte är möjlig
  • Underlättar småskalig produktion i elnätet tack vare att den bl.a. upptäcker dålig spänning som påverkar andra kunder negativt
  • Hjälper till att kontrollera spänningskvaliteten i elnätet

Möjliggör framtida utveckling mot ett smart elnät genom att på sikt kunna styra hela fördelningsstationer med hjälp av

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...