• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Kollektivtrafiken vill öka övervakningen

-

train_platform_people_moving_1104_hiEn internationell undersökning bland aktörer inom kollektivtrafiken visar att företag över hela världen gör fortsatta investeringar i avancerad säkerhetsteknik. Majoriteten av aktörerna är intresserade av att i högre omfattning utnyttja övervakningsutrustning i realtid samt avancerad videoanalys för att förbättra säkerheten för passagerare, utrustning och installationer. Undersökningen utfördes av UITP, International Association of Public Transport, och Axis Communications, marknadsledande inom nätverksvideo.

Nästan samtliga, 97 procent, av de svarande har redan säkerhetskameror installerade. Detta indikerar inte bara en mycket omfattande installationsbas, utan också att aktörerna inom kollektivtrafiken är övertygade om vikten av videoövervakning. En stor majoritet av de svarande rapporterade att videoövervakningssystem ökar den faktiska och upplevda säkerheten hos passagerare och personal, och att de dessutom minimerar, avskräcker och medger kontroll över olika typer av kriminalitet och vandalisering.

Undersökningen visade också att kollektivtrafikpersonal generellt sett är mycket positiv till videoövervakning. Mer än 83 procent är positiva eller neutrala, i synnerhet när personalen får grundlig information om systemets användning. Vissa svarande samlar inte in respons från personal eller passagerare, men bland dem som gör detta fanns inga negativa reaktioner från personal eller passagerare att rapportera.

Videoövervakning inom kollektivtrafiken används numera inte enbart för att ge bevisunderlag vid incidenter, även om en stor majoritet (86 procent) av de svarande anser att denna kriminaltekniska aspekt är det mest värdefulla användningsområdet. Även realtidsdetektering av incidenter hamnade högt på listan (72 procent) när det gäller potentiell nytta, vilket tyder på att denna funktion blir mer och mer viktig. Redan idag kan 42 procent av de svarande dela realtidsvideo med exempelvis polis eller andra myndigheter, och mer än 50 procent planerar att använda videoövervakning i realtid inte enbart på fixa platser, utan även i sin rullande vagnpark. Detta indikerar värdet av realtidsvideoövervakning inom alla områden av kollektivtrafik.

Undersökningen omfattade även inblick, nuvarande användning och framtida intresse avseende videoanalys. Majoriteten av de svarande känner till videodetekteringsanalys för perimeterintrång, rökutveckling och brand och beträdande av järnvägsspår, med en faktisk användningsgrad av ca 10–20 procent. Intresset inför framtiden är stort, och ca hälften av de svarande indikerade att de är intresserade av att använda dessa videoanalyslösningar i framtiden. Detektering av graffitimålning var ett annat område som väckte intresse hos mer än hälften av de svarande.

-Undersökningen visar att många aktörer inom kollektivtrafiken utnyttjar videoövervakning i fler syften än enbart presentation av inspelat bevismaterial efter en inträffad incident. Realtidsmöjligheterna hos moderna IP-videosystem används i allt högre grad för att effektivt hantera incidenter, säger Patrik Anderson, chef för Business Development Transportation vid Axis Communications.

-Dessutom ökar medvetenheten om videoanalys och hur denna teknik kan bidra till att öka både passagerarnas och personalens säkerhet och trygghet i den dagliga verksamheten, menar Patrik Andersson.

– Att människor över hela världen tryggt och säkert kan ta sig till arbetet eller skolan varje dag är högsta prioritet för de som ansvarar för kollektiva transportmedel. Videoövervakning är ett av de viktigaste verktygen för att bistå personalen och hjälpa kollektivtrafikföretagen att uppfylla detta mål, säger Alain Flausch, generalsekreterare vid UITP.

 

Undersökningen genomfördes av UITP och Axis Communications och riktade sig till kollektivtrafikföretag i syfte att ge en bild av videoövervakning inom kollektivtrafiken, i synnerhet när det gäller säkerhet. Denna rapport baseras dock bara på en preliminär sammanfattning av de uppgifter som var aktuella den 20 maj 2015 (71 svarande). En fullständig och uppdaterad rapport kan erhållas från UITP och Axis under hösten 2015. 

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...