• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Internets svarta prislista

-

 

Z

I en ny rapport från Intel Security avslöjas vad brottslingar betalar för stulna uppgifter som köps och säljs på cyberkriminella marknadsplatser. Ett genomsnittligt pris för ett stulet kreditkort är 250-450 kronor medan kompletta inloggningsuppgifter till nätbetaltjänster är prissatta till mellan 200 och 500 kronor beroende på aktuellt saldo.

-Idag kan gemene man, du och jag, köpa inloggningsuppgifter till din grannes bankkonto eller din kollegas kreditkortsuppgifter, komplett med pinkod och säkerhetsinformation. Man behöver inte vara en superhackare, när du väl har hittat in i den här ”dolda data-ekonomin” är det lika lätt som att handla mat på nätet, säger Christopher Callender, säkerhetsexpert på Intel Security.

I rapporten ”The Hidden Data Economy” ges exempel på hur olika typer av stulna data förpackas och erbjuds till olika prisnivåer för varje typ av data. McAfee Labs på Intel Security undersökte prissättningen för stulna kredit- och bankkortsuppgifter, inloggningsuppgifter till bankkonton, till betaltjänster som PayPal, innehållstjänster som Netflix, online-auktioner som Tradera, till arbetsplatsnätverk och lojalitetsprogram.

-Precis som alla oreglerade, effektiva ekonomier, har IT-brottslighetens ekosystem snabbt utvecklats till att leverera många verktyg och tjänster för alla som strävar efter en kriminell karriär. Denna rena tjänsteutveckling har varit en primär drivkraft för explosionen i storlek, frekvens och svårighetsgrad av cyberattacker. Detsamma kan sägas uppkomsten av nya affärsmodeller för att göra IT-brottslighet lönsamt, säger Christopher Callender.

Genom åren har McAfee Labs-teamet arbetat med IT-säkerhetsföretag, brottsbekämpare och andra organisationer för att identifiera och utvärdera många webbplatser, chattrum och andra online-plattformar och marknadsplatser där stulna data köps och säljs. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter kan forskarna nu erbjuda en helhetsbedömning av hur denna ”dolda data-ekonomi” ser ut rent praktiskt och de faktiska priserna på data.

Kredit/Kontokort

Betalkortsuppgifter är kanske den mest kända typ av data som stjäls och säljs. McAfee Labs fann ett värde hierarki i hur detta stulna data förpackas, prissätts och säljs. I det grundläggande erbjudandet ingår ett kreditkortsnummer, ett utgångsdatum, och CVV2 nummer.

Priserna stiger när erbjudandet innehåller ytterligare information som gör brottslingar att åstadkomma fler saker med kärnuppgifter. När man köper ”Fullzinfo” får brottslingen med offrets faktureringsadress, PIN-kod, personnummer, födelsedatum och även användarnamn och lösenord som användas för att komma åt, hantera och ändra kortinnehavarens konto på nätet.

Prislista kredit/kontokort:

Paket EU-regionen

Basic or ”Random” 250-300 SEK

With Bank ID# 300 SEK

With Date of Birth 350 SEK

With Fullzinfo 450 SEK

Betaltjänster

Priserna för betaltjänstkonton som PayPal tycks dikteras enbart av kontosaldo. Detta beror sannolikt på grund av deras begränsade användningsområden. Inloggningsuppgifter för konton som innehåller från 4 000 SEK till 10 000 SEK har uppskattats kosta mellan 200 och 500 kronor, medan inloggningsuppgifter för konton som innehåller från 50 000 SEK till 80 000 SEK sträcker sig från 2 000 till 3 000 kronor.

Bankinloggningsuppgifter

Cyberbrottslingar kan köpa bankinloggningsuppgifter som ger dem möjlighet att i smyg överföra stulna pengar över internationella gränser. Forskarna fann inloggningsuppgifter till ett konto med över 22 000 SEK på kontot för 1 900 kronor.

Innehållstjänster

I rapporten bedöms också marknadspriserna för kontoinloggningsuppgifter till innehållstjänster som Netflix 10 SEK), TV-och bredbandstjänster som Com Hem (75 SEK), och professionell sportstreaming som Viaplay (150 SEK). Dessa relativt låga prisklasser tyder på att cyberbrottslingar har automatiserat dessa stöldoperationer för att göra sin IT-brottsliga affärsmodell lönsam.

Lojalitetskonton

Vissa onlinetjänster, såsom inloggningsuppgifter till lojalitetsprogram och online-auktionskonton förefaller vara av lågt värde, men forskarna fann att dessa referenser också erbjuds till försäljning. Forskarna fann till exempel lojalitetskonton för flyg och hotell med över 100 000 poäng till salu för 200 kronor.

 

OBS! Samtliga prisuppgifter baseras på enkel uträkning 1 USD = 10 SEK.

 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...