• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Industriföretag bör räkna med att bli utsatta för cyberattacker

Det är en skrämmande tanke, men industriföretag bör idag räkna med att bli utsatta för cyberattacker som kommer att påverka deras verksamhet. Det skriver Derek F Horn, ansvarig för PAS cybersäkerhet Europa och Afrika, Hexagons Asset Life Cycle division.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Enligt TrendMicro råkade 89 procent av alla företag inom el, olja & gas, samt tillverkning, ut för cyberattacker de senaste tolv månaderna. Orsakerna till ökningen är många, allt från den geopolitiska situationen till brist på kompetens inom IT-säkerhet. Förutom att attackerna blir fler är de också allvarligare och kostar mer för de verksamheter som råkar ut för dem. Här är tre tydliga trender:

Trend #1. Ransomware oftare riktat mot industriföretag

Ransomware-attacker mot industriföretag ökade med 87 procent mellan 2021 och 2022. Framförallt inom tillverkning, transport och industri finns stor bredd vad gäller system och utrustning vilket öppnar möjligheter för hackare att ta sig in och hitta sårbarheter.

Kostnaden för att helt stoppa en stor anläggning, en flygplats eller ett kraftverk kan dessutom vara så hög att ägarna hellre väljer att betala lösensumman, även om den är stor, eftersom konsekvenserna av att stå stilla kan vara ännu värre. I april 2022 råkade exempelvis franska konstruktionsföretaget Clestra Hauserman ut för en attack som lamslog dem under tre månader och slutligen tvingade dem till konkurs.

Trend #2. Attackerna blir mer sofistikerade

Cyberattackerna blir dessutom mer sofistikerade och anpassade till olika branscher. Ett malware-kit kallat Pipedream har exempelvis utvecklats för att attackera kontrollsystem inom industrin, (ICS). Den här typen av attacker mot kontrollsystem har ökar med över 30 procent det senaste året. Överhuvudtaget ser vi en ökning av attacker som utnyttjar konvergensen mellan verksamhetsteknologi (Operational technology; OT) och IT. Integrationen har lett till mer automation och högre effektivitet, men även till att industriverksamhet i högre grad löper risk för mer avancerade och i vissa fall förödande attacker som tar sig in från IT-sidan.

Väl inne kan dessa attacker utnyttja det sämre skyddet på verksamhetssidan, där det är sämre segmentering och mindre koll på programvaru-inventarier och patchar. Hälften av europeiska företag inom energi och VA, säger att de har liten eller dålig koll på säkerhetsfixar för sina assets och en av tio anser att det skulle ta dem mer än sex månader att patch en sårbarhet i en viktig programvara.

Trend #3: Företag med kompetensbrist löper större risk för sårbarhet

Cybersäkerhet är ett område där det råder väldigt stor kompetensbrist. Enligt Enterprise Strategy Group (ESG) rapporterar hela 71 procent av företag att de upplever kompetensbrist inom området.  Två tredjedelar av experterna inom cybersäkerhet säger också att deras jobb blivit betydligt svårare de senaste två åren. En av deras största utmaningar är, enligt 59 procent av de svarande, att attackerna blivit allt bredare, vilket beror på allt från mer Internet of Things (IoT) till ökat distansarbete. 43 procent anger också ansträngda budgetar och krav på efterlevnad av alltmer komplexa regelverk.

Tunt med kompetens och otillräckligt finansierade cybersäkerhetsteam får konkreta konsekvenser. I februari 2023 utnyttjade brottslingar tusentals VMware ESXi-servrar via en sårbarhet som varit känd i närmare två år.

Det är alltså helt avgörande att ha omfattande och väl uppdaterade inventarier av alla OT och IT assets och kartlägga var entry-punkter. Bättre koll krävs för att förstå risk, hitta sårbarheter och utveckla effektiva incidentförfaranden, beredskap- och återhämtningsplaner.

Kompetensbristerna förväntas fortsätta och en omfattande inventariehantering kan också lägga grunden till en automatisering av fler säkerhetsuppgifter. Ett sätt att få en bild av hur många potentiella sårbarheter som finns i verksamheten är att kontrollera existerande enheter och programvaror mot databaser med kända säkerhetsbrister som NIST-NVD från National Institute of Standards and Technology. En sådan kontroll ger en bättre överblick över vilken utrustning som är i riskzonen.

Derek F Horn, Hexagon

Att införa strategier för riskhantering kan visa sig helt avgörande. Vi lever i en tid präglad av ekonomisk osäkerhet. 51 procent av större företag förväntar sig antingen en minskning av, eller samma budgetnivå, vad gäller cybersäkerhet de närmaste tolv månaderna. För industriföretag kan de närmaste tolv månaderna därför komma att handla om att avvärja allt fler och avancerade cyberattacker med mindre pengar och resurser.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...