• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Högskolan Väst ingår i nätverk som skyddar hotade forskare

-

students couple in labFörra veckan invigdes formellt det svenska nätverket inom Scholars at risk. Nätverket stöttar forskare i hela världen som är hotade, riskerar censur eller utsätts för förföljelse. Högskolan Väst är en av de svenska medlemmarna.

Runt om i världen utsätts forskare och akademiker för förtryck och risker på grund av vad de står för och förmedlar genom sitt arbete. Scholars at Risk, SAR, är ett internationellt nätverk av mer än 400 lärosäten i 40 länder som arbetar för den akademiska friheten och för att försvara de mänskliga rättigheterna för forskare i hela världen. Scholars at Risk – Sweden Section är ett partnerskap mellan lärosäten i Sverige och Scholars at risk som nu alltså formaliseras efter att ha funnits i mer informell form. Högskolan Väst har varit med i nätverket sedan 2015.

– Att bli officiell medlem i SAR är ett konkret steg som gör högskolan mer aktiv i arbetet med demokratiutveckling, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Ökat fokus på demokratiarbete

Högskolan Väst inledde förra året ett intensifierat arbete med att sätta demokratifrågor i ett starkare fokus, såväl för studenter som medarbetare. Det har sin bäring på ett av de mål som man uttalat på Europanivå som viktiga inom högre utbildning. Det handlar om att förbereda studenterna att bli aktiva medborgare i inkluderande samhällen som bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

– Genom att gå med i SAR visar vi solidaritet med universitet och forskare som finns i ett sammanhang där den akademiska friheten är begränsad och där forskning, publicering och undervisning är tillbakatryckt. Ännu har inte vi erbjudit något skydd till någon men det har vi för avsikt att göra framöver, säger Jan Theliander

Den officiella invigningen hölls på Göteborgs universitet, som är koordinerande part.

– Jag är olycklig över att nätverket behövs men glad över att det finns, kommenterade prorektor Helena Lindholm, Göteborgs universitet, i sitt inledningsanförande.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...