• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hög ljudvolym vid utlösning av släckanläggningar skapar driftstörningar på hårddiskar

-

presto
Ett gassläcksystem installerat i ett datorrum. Foto: Presto

Det höga ljudnivån vid utlösning av släckanläggningar skapar kostsamma driftstörningar på moderna hårddiskar i dator- och telekommunikationsrum. Problemet har uppmärksammats och identifierats, det skriver Presto Brandsäkerhet. 

Bakgrund Inertgas

Inertgas är en gas som används i släcksystem för skydd av dator- och telekommunikationsrum. Gasen är ett mycket effektivt, miljöneutralt och modernt släckmedel som använts flitigt världen över sedan 1990-talet. Släckmedlet verkar genom att sänka syrehalten i rummet för att på så sätt kväva branden.

Problematik med hårddiskar

I takt med allt större krav på platseffektiv lagringskapacitet har toleranserna minskat på hårddiskar både i datorer och servrar under de senaste åren. Eftersom mer data lagras på mindre yta är felmarginalerna mindre vilket gjort hårddiskarna känsligare för vibrationer och det är just detta som är huvudorsaken till problemen, skriver Presto i ett pressmeddelande.

När ett Inertgassläcksystem utlöses utvecklas ett högt ljud på upp till 130 dB vid munstyckena. Tester visar att detta höga ljud är huvudorsaken till att hårddiskar stängs av, förlorar prestanda eller i värsta fall kraschar helt. Det finns ingen officiell statistik på om olika fabrikat och modeller av hårddiskar är mer/mindre känsliga än andra.

Hur kan problemet undvikas?

EUROFEU, en europeiska branschorganisationen, har föreslagit flera åtgärder. Nedan finns dessa sammanställda samt Prestor kommentarer på detta.

EUROFEUs rekommendationPrestor kommentar
Stänga ned driften av datorrummet innan släckanläggningen aktiverasDetta går inte att tillämpa i normal drift utan endast vid fulleskaleprov
Montera hårddiskar i ljuddämpade skåpSvårt att genomföra samt svårt att bedöma hur effektiv denna åtgärd är
Ändra position och antal munstycken eftersom ökat avstånd till munstycket minskar ljudet avsevärtSvårt att genomföra samt svårt att bedöma hur effektiv denna åtgärd är
Akustisk ljuddämpning av installationer i rummet (exempelvis ljuddämpningsbafflar och takplattor)Det är vår rekommendation att genomföra dessa åtgärder.
Installera ljuddämpare på munstyckenaDet är vår rekommendation att genomföra dessa åtgärder.
Andra alternativ
Att byta släckmedel till en typ som genererar mindre ljud är ett alternativ. Novec 1230 är ett bra alternativ i detta fall.

Informationsmöten/seminarier

För att informera om problemet och hur det kan åtgärdas håller Presto flera kostnadsfria seminarier under maj och juni. Läs mer:

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...