• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Hallå där Jan Persson, aktuell med boken Klanerna: den systemhotande brottsligheten

Jan Persson är en välkänd säkerhetsexpert som har arbetat som säkerhetschef inom näringslivet, med en bakgrund inom Polisen och Säkerhetspolisen. Boken Klanerna har han skrivit tillsammans med den prisbelönte journalisten Johannes Wahlström.

-

Jan Persson

Du är aktuell med boken Klanerna: den systemhotande brottsligheten – berätta! 

– Jag har skrivit boken tillsammans med Johannes Wahlström som är en mycket duktig grävande journalist. Bakgrunden till boken är egentligen ett arbete som vi jobbade med tillsammans där vi gjorde en kartläggning av den organiserade brottsligheten på ett antal orter i Sverige. Under det arbetet såg vi att en betydande del av de grova brott som begås i Sverige utförs av organiserade familjebaserade nätverk, så kallade klaner. När vi var klara med arbetet insåg vi att det vi material vi tagit fram innehöll så mycket sprängstoff att det borde komma till allmänhetens kännedom. Så efter en ganska kort diskussion med förlaget Mondial i fick vi i uppdrag att skriva boken.

Hur gick du/ni till väga när ni gjorde research för boken? 

– För att få en så bred bild som möjligt började vi med att begära ut alla domar och förundersökningsprotokoll som gått till åtal i Sverige under en femårsperiod avseende narkotikabrott, mord (skjutningar), allmänfarlig ödeläggelse (sprängningar), utpressning och grovt bedrägeri. Efter att ha plöjt igenom hela källmaterialet har vi valt ut ett antal fall som boken bygger på. Vi har dessutom kompletterat materialet med att intervjua poliser, journalister och andra personer med expertis inom de områden vi tittat på. Vi har också använt oss av offentliga rapporter från polisen, Tullverket, byggbranschen BRÅ och EU. och Under det arbetet växte en helt ny bild av hur starka och effektiva de kriminella nätverken är och hur de äter sig allt längre in i samhällskroppen genom att infiltrera näringslivet, den offentliga sektorn och politiken.

Vilken var den största utmaningen med det? 

– Det var att plöja det enorma källmaterial som vi jobbade med. Vi har gått igenom flera tusen domar och tittat på hundratusentals dokument i form av förundersökningsprotokoll, rapporter och material från de personer vi intervjuat. Efter att ha sållat ut det material som boken bygger på har vi bytt ut namn på de personer som figurerar i domar och annat källmaterial. Vi har även ändrat eller utelämnat namn på platser men allt som står i boken bygger på verifierbara fakta.

Du kommer själv från säkerhetsbranschen och har arbetat både inom näringslivet och myndighet. Hur skulle du beskriva den utveckling som skett när det kommer till brottsligheten i Sverige sedan början av din karriär till i dag? 

– Den stora skillnaden mot när jag jobbade som polis under 80- och 90-talet är att våldet på gatan blivit grövre och mer hänsynslöst. Våldet passerar nya gränser hela tiden. Sedan har den snabba digitaliseringen av samhället lett till en närmast explosionsartad ökning av bedrägerier i alla dess former. Under min tid som säkerhetschef i näringslivet där jag under drygt 17 år jobbade i banksektorn kunde jag konstatera att när vi under början av 00-talet hade en enorm ökning av bank- och värdetransportrån så ändrades det snabbt när kontanthanteringen minskade och säkerhetslösningarna stärktes. I stället riktade den organiserade brottsligheten in sig allt mer på bedrägerier, inte minst via nätet och mot vissa målgrupper som till exempel välfärdssektorn som drabbas väldigt hårt just nu. Men även företag och inte minst äldre personer är prioriterade målgrupper för nätverken. Många experter menar att bedrägerierna idag har passerat narkotikahanteringen som största inkomstkälla för de kriminella nätverken. 

Har du någon teori om varför det ser ut som det gör i dag – varför sticker Sverige ut? 

– I vår bok har vi inte lagt någon värdering i vad som gjorts, vad som görs eller vad som behöver göras framöver. Men jag tror att det finns flera orsaker till att Sverige idag exempelvis har det i särklass högsta siffran av skjutvapenrelaterat dödligt våld per capita inom hela EU. Huvudorsaken är att vi tillåtit de kriminella nätverken att få fäste och växa sig starka utan att man lyckats möta detta med tillräckligt effektiva metoder. Självklart är även den misslyckade integrationen en starkt bidragande orsak. Vi beskriver i boken hur klanerna växer sig allt starkare i de områden som polisen klassificerar som särskilt utsatta, utsatt och riskområden. I många av dessa har parallellsamhällen byggts upp av klanerna där man har egna system för finansiering, rättsväsende och sociala system. Dessa områden utgör också en viktig bas för nyrekrytering till de kriminella nätverken och de som rekryteras går allt längre ner i åldrarna. Många talar också om att vi haft en alldeles för stor invandring under kort tid vilket gjort att samhällets resurser inte räckt till för att klara av integrationen. Men i botten tror jag tyvärr att ”den svenska naiviteten” spelat en avgörande roll här. Vårt välfärdssystem bygger till stor del på att man utgår ifrån att folk är ärliga. Idag kan vi se att Försäkringskassan utsätts för fler och fler systematiska bedrägerier i nya och sofistikerade former och många som drabbas av bedrägerier i olika former har nog som grundvärdering att tro folk om gott.   

Vad vill du säga till den som känner sig otrygg och kanske rent uttav är rädd till följd av brottslighetsutvecklingen? 

– Att Sverige fortfarande är ett bra och tryggt land att bo i men att vi befinner oss i ett allvarligt läge där den organiserade brottsligheten har blivit systemhotande. Därför måste alla ta ett gemensamt ansvar ända från den politiska toppen ner till föräldraskap och skola. Politikerna tycks var på den bollen nu men jag tror att saker och ting måste börja hända snabbt om vi inte ska hamna i ett läge där vårt demokratiska system är i fara.

Om du får spana framåt – vad skulle du tro blir 2024 års största säkerhetsfrågor? 

– Som jag ser det har vi tre stora frågor som ligger överst på agendan. Den första är den organiserade brottsligheten som av allt fler betraktas som direkt systemhotande. Det kommer att krävas många och kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen. Den andra är det förhöjda terrorhotet som även fortsatt kommer att kräva stora preventiva åtgärder som påverkar stora delar av samhället. Den tredje frågan gäller ekonomin, som kanske i sig inte är en säkerhetsfråga men som påverkas av säkerhetsläget i vår omvärld. Om de anfallskrig som pågår i Ukraina och Gaza eskalerar och fler länder dras in i dessa kan det få stor påverkan på landets och våra invånares ekonomi med de konsekvenser det för med sig.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...