• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Grundskolor satsar på ökad trygghet på nätet

Drygt 30 grundskolor inom Innovitaskolan och Pops Academy utökar samarbetet med Caroline Engvall, journalist och författare specialiserad på sexualbrott på nätet och det brottsförebyggande utbildningsprogrammet Safe selfie academy. Eleverna får kunskap och verktyg för att motverka risken att utsättas för brott på nätet – men också för att inte utsätta andra.

-

Caroline Engvall

Under hösten ändrades läroplanen i kunskapsområdet som tidigare kallats ”sex och samlevnad”. Det nya namnet är ”sexualitet, samtycke och relationer” och ändringarna gäller för alla skolformer. Syftet med den nya formuleringen är att flytta fokus till elevernas hälsa och välbefinnande och stärka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val. 

– Vi har tidigare samarbetat med Safe selfie academy för att trygga våra elevers närvaro på nätet och nu tar vi det förebyggande arbetet ett steg längre. Läroplanen har uppdaterats och med vetskapen att många av våra elever känner sig utsatta på nätet tar vi hjälp av Caroline Engvall som är expert inom området, säger Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolorna och Pops Academy.

Safe selfie academy grundades av Caroline Engvall, författare och journalist specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Organisationen utbildar skolpersonal samt mellan- och högstadieelever för att motverka riskerna för unga på nätet. Under våren 2022 fick alla barn på skolorna i årskurs två och tre Caroline Engvalls bok ”Noelias hemlighet”. Boken gör barnen medvetna om grooming samt underlättar för vuxna att starta samtal med sina barn om livet på nätet. 

– Sexualbrott på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som kan få långtgående konsekvenser för barn och ungas psykiska hälsa. Att både elever, föräldrar och nyckelpersoner inom grundskolorna får brottsförebyggande utbildning gör skillnad för barn och unga. Här ligger AcadeMedia och skolorna inom Pops Academy och Innovitaskolorna i framkant, säger Caroline Engvall.

I början av året presenterades det tvååriga samarbetet med Safe selfie academy för skolornas rektorer. Minst en representant från varje skola blir ansvarig för att vidareutbilda kollegor och elever med stöttning av Safe selfie academy. Representanterna kan vara biträdande rektor, kurator, socialpedagog eller annan befattning. 

Skolorna satsar också på att utbilda och uppmärksamma vårdnadshavare genom digitala föreläsningar. På skolornas hemsidor finns föreläsningar om hur barn påverkas av digitala medier och om barns utsatthet på internet och i sociala medier. Utbildningarna är tillgängliga för alla som är intresserade.

– Våra rektorer har redan fått mycket positiv återkoppling från vårdnadshavare för böckerna om ”Nollan och nätet” som vi delade ut i våras och för de digitala föreläsningarna som finns på våra hemsidor. Vi vet att detta är en viktig satsning som uppskattas av många, säger Jessica Mozakka. 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...