- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

-

- Annons -

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad övervakning. Men övervakning genom digitala verktyg innebär samtidigt ett ingrepp i vår integritet.

Som IT-företag jobbar vi med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte ens avsåg eller kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

- Annons -

Ett område där utvecklingen går starkt framåt är övervakning. Det kan vara i allt från maskiner som tillverkar saker där intelligent övervakning säkrar processen till olika slags automatiska system i bilar och andra fordon. Men den form av övervakning som de flesta tänker på är det som handlar om brottsbekämpning och hur vi ska öka tryggheten i samhället.

Den klassiska övervakningen består av människor, väktare eller ordningsvakter, som förhindrar att det begås brott på en viss plats. Eftersom personal kostar pengar är ett tekniskt hjälpmedel som kameror mycket billigare. En person kan bevaka ett stort antal kameror och därmed effektivisera övervakningen. Genom in- och uppspelning kan kamerorna dessutom ha ett större bevisvärde än en person som ska komma ihåg händelser i en framtida polisutredning.

Kamerornas existens har genom åren varit föremål för åtskillig diskussion. Den som är drabbad av brott har ett fullt begripligt intresse, medan tillståndsgivande myndighet kräver att vissa särskilda skäl finns. Som hjälpmedel för polis och åklagare är kameror utan tvekan ovärderliga.

Nyligen genomförde vi en undersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågor om teknik och integritet. Resultatet visar att drygt åtta av tio vill se fler kameror på gator och torg. Balansen mellan nytta och integritet har helt klart förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning.

Undersökningen visar samtidigt att det finns en stor skepsis bland allmänheten mot att dela data helt öppet. Det finns en medvetenhet om hur data används i kommersiella syften av olika aktörer och det vill de flesta inte medverka till. Hela 87 procent i undersökningen vill inte att deras rörelsemönster registreras så att företag kan ta del av det.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara extremt effektivt och förhindra brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri, alla hamnar i ett slags fängelse.

Det finns alltså en konflikt mellan kontroll/övervakning och vår integritet. Utmaningen är att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet.

AI-teknologin är särskilt intressant på detta område. Med hjälp av automatiserade övervakningsprocesser kan vi ta fram verktyg som istället för att bevaka allt bara reagerar på det som är avvikande. Det betyder att det endast är vid fel eller under vissa omständigheter som verktyget slår larm. När någon beter sig underligt kan då saken undersökas närmare av polis eller annan. Därmed behöver inte alla vi andra ”normala” få vårt beteende registrerat.

Det finns även nya slags metoder för ansiktsigenkänning som plockar ut och identifierar just den person som söks. Tänker vi brottsbekämpning kan detta vara sätt att hitta den efterlyste utan att alla ska behöva bli granskade.

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som IT-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Johan Jacobsson, vd Sylog

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Så får EU-kunder hjälp att hantera mötesdata

I mars öppnade Cisco ett nytt datacenter dedikerat till samarbetsplattformen Webex i Frankfurt, med en backupanläggning i Amsterdam. Under juli månad kommer alla Webex-kunder...
- Annons -

”Ändring i WhatsApp möjliggör för avlyssning och obehöriga”

Kasperskys säkerhetsexpert David Jacoby kommenterar ändringen:– Ändringen som WhatsApp gjort, ökar riskerna för avlyssning. Om en inkräktare tagit sig in i en WhatsApp-grupp är...
- Annons -

Hallå där Olga Persson på Unizon, som verkar för ett jämställt samhälle utan våld

Vilka är Unizons största utmaningar de kommande åren?– Unizon är Sveriges största organisation för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är en vision...
- Annons -

Gisslandramat på Hällbyanstalten slutade under omständigheterna fredligt

Det var vid lunchtid under onsdagen som två fångar på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna överföll personalen med egentillverkade rakbladsvapen och tog två kriminalvårdare på anstalten...
- Annons -

Palo Alto Networks och Google Cloud presenterar detekteringstjänst av nätverkshot

– Företag satsar allt mer på molnet och en av de mest grundläggande faktorerna för framgång är säkerheten. Vi har haft ett fantastiskt bra...

Microsoft mest använda varumärket för nätfiske

Microsoft var det varumärke som användes som flitigast under perioden april-juni, något som hållit i sig från första kvartalet 2021 och sista kvartalet 2020....

Tågautomater nere efter ransomwareattack

Nyligen installerades 600 automater på 420 stationer i regionen, nu rapporterar Zdnet att en ransomwareattack riktad mot tågoperatören har slagit ut samtliga.Det ska inte...

Journalister övervakas med spionverktyg

Enligt uppgifter från bland annat Washington Post och The Guardian är det minst 180 journalister som har övervakats. Det rör sig om reportrar på...

Assa Abloy säljer Certego

– Det är glädjande att Certegos verksamhet och dess anställda får en engagerad och erfaren ägare med Nalka Invest, som ger verksamheten ett nytt hem och skapar framtida möjligheter, säger...

Säkerhetscertifiering tryggar Nordstans besökare och anställda i kölvattnet av corona

I juni blev Nordstan säkerhetscertifierade enligt SHORE. Certifieringen, som utdelas av det oberoende företaget Safe Asset Group, påvisade att Nordstans resultat ligger över både...

Säkerhetsbrister i andningshjälpmedel från Philips

Det är i vissa av tillverkaren Philips hjälpmedel för personer med andningssvårigheter och sömnapné som det upptäckts att det ljudisolerande material som används i...

Tiotusentals lurade att köpa falska Androidappar för utvinning av kryptovaluta

– Den här typen av appar flyger lite under radarn eftersom de faktiskt inte gör något direkt skadligt. Man utnyttjar det stora intresset som...

Susan Bergman blir Governance manager på Combitech

Susan har de senaste fem åren varit säkerhetschef för både Combitech AB och Saab Industrial Products & Services (IPS).Det känns fantastiskt kul att få...

Gamla sårbarheter köps och säljs av cyberkriminella

I en ny rapport av Trend Micro framkommer att nära en fjärdedel, 22 procent, av de sårbarheter som finns till salu på den cyberkriminella...
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det...