- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

-

- Annons -

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad övervakning. Men övervakning genom digitala verktyg innebär samtidigt ett ingrepp i vår integritet.

Som IT-företag jobbar vi med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte ens avsåg eller kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Ett område där utvecklingen går starkt framåt är övervakning. Det kan vara i allt från maskiner som tillverkar saker där intelligent övervakning säkrar processen till olika slags automatiska system i bilar och andra fordon. Men den form av övervakning som de flesta tänker på är det som handlar om brottsbekämpning och hur vi ska öka tryggheten i samhället.

Den klassiska övervakningen består av människor, väktare eller ordningsvakter, som förhindrar att det begås brott på en viss plats. Eftersom personal kostar pengar är ett tekniskt hjälpmedel som kameror mycket billigare. En person kan bevaka ett stort antal kameror och därmed effektivisera övervakningen. Genom in- och uppspelning kan kamerorna dessutom ha ett större bevisvärde än en person som ska komma ihåg händelser i en framtida polisutredning.

Kamerornas existens har genom åren varit föremål för åtskillig diskussion. Den som är drabbad av brott har ett fullt begripligt intresse, medan tillståndsgivande myndighet kräver att vissa särskilda skäl finns. Som hjälpmedel för polis och åklagare är kameror utan tvekan ovärderliga.

Nyligen genomförde vi en undersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågor om teknik och integritet. Resultatet visar att drygt åtta av tio vill se fler kameror på gator och torg. Balansen mellan nytta och integritet har helt klart förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning.

Undersökningen visar samtidigt att det finns en stor skepsis bland allmänheten mot att dela data helt öppet. Det finns en medvetenhet om hur data används i kommersiella syften av olika aktörer och det vill de flesta inte medverka till. Hela 87 procent i undersökningen vill inte att deras rörelsemönster registreras så att företag kan ta del av det.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara extremt effektivt och förhindra brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri, alla hamnar i ett slags fängelse.

Det finns alltså en konflikt mellan kontroll/övervakning och vår integritet. Utmaningen är att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet.

AI-teknologin är särskilt intressant på detta område. Med hjälp av automatiserade övervakningsprocesser kan vi ta fram verktyg som istället för att bevaka allt bara reagerar på det som är avvikande. Det betyder att det endast är vid fel eller under vissa omständigheter som verktyget slår larm. När någon beter sig underligt kan då saken undersökas närmare av polis eller annan. Därmed behöver inte alla vi andra ”normala” få vårt beteende registrerat.

Det finns även nya slags metoder för ansiktsigenkänning som plockar ut och identifierar just den person som söks. Tänker vi brottsbekämpning kan detta vara sätt att hitta den efterlyste utan att alla ska behöva bli granskade.

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som IT-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Johan Jacobsson, vd Sylog

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

TikTok ansluter till koalition för att bekämpa övergrepp mot barn

TikTok har sedan tidigare partnerskap med  Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance och Internet Watch Foundation. Sociala medie-plattformen har...
- Annons -

Human threat intelligence nytt affärsområde för Truesec

– På senare tid har vi sett att kvalificerade hotaktörer kombinerar cyberattacker med personbaserade metoder för att tillskansa sig fysisk åtkomst till IT-miljöer, exempelvis genom...

Apoteksgruppen har tillsatt ny säkerhetschef

Tomas har varit aktiv inom säkerhetsbranschen i många år, han har lång erfarenhet av att jobba inom retail-branschen och vet hur man kan arbeta...
- Annons -

Tidigare MUST-chefen till SRI

– Det finns ett stort behov för olika aktörer i Sverige att hitta nya metoder för att bedriva säker verksamhet och skydda sina tillgångar från angrepp. Hotbilden förändras snabbt...

Säkerhetsbranschens vd kommenterar Uppdrag Granskning: Banken och brödraskapet

– Jag ser allvarligt på uppgifterna om att säkerhetsföretag inte följt lagen eller god sed i det specifika ärendet. Säkerhetsbranschen finns till för att motverka...

Check Point lanserar nytt globalt utbildningsprogram

Som en del av Check Point Cloud Academy kommer Check Points partner, Arrow Electronics, Red Education and Westcon Security, erbjuda en tvådagarskurs för Check...

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att...

Knowit förvärvar Cybercom

– Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya...

Hon går från Locum till Länsstyrelsen Stockholm

Olga Nilsson har arbetat med metodutveckling och utfall av risk- och sårbarhetsanalyser som hon sedan levererat vidare både till den egna kärnverksamheten inom Locum,...

Ny styrelse på plats hos Isaca Sweden Chapter

Den 29 april genomfördes Isaca Chapter Swedens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den ser ut som följer:Mounir Messaoud valdes till ordförande i styrelsen.Sara...

Ny vd på Dinbox

– Jag är väldigt glad att vi rekryterat Emma Petersson till rollen som ny vd på Dinbox. Hon kommer bidra med starkt ledarskap, driv...

Nytt ramverk ska bekämpa utpressningsattacker

Du är en av säkerhetsexperterna inom RTF – kan du berätta om bakgrunden till varför du valdes till och vad som är det främsta...

Jo – du ÄR viktig för IT-säkerheten

Oavsett om du är vd, mellanchef, lagermedarbetare eller receptionist spelar du en viktig roll för företagets IT-säkerhet. Och då menar jag inte bara det...

Hi there, Philipe Faure, Vice President, Face Recognition Solutions at Thales

You have learned your face recognition algorithms to adapt to face masks, to use at airports for example - tell us more about how...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...