- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

-

- Annons -

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad övervakning. Men övervakning genom digitala verktyg innebär samtidigt ett ingrepp i vår integritet.

Som IT-företag jobbar vi med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte ens avsåg eller kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

- Annons -

Ett område där utvecklingen går starkt framåt är övervakning. Det kan vara i allt från maskiner som tillverkar saker där intelligent övervakning säkrar processen till olika slags automatiska system i bilar och andra fordon. Men den form av övervakning som de flesta tänker på är det som handlar om brottsbekämpning och hur vi ska öka tryggheten i samhället.

Den klassiska övervakningen består av människor, väktare eller ordningsvakter, som förhindrar att det begås brott på en viss plats. Eftersom personal kostar pengar är ett tekniskt hjälpmedel som kameror mycket billigare. En person kan bevaka ett stort antal kameror och därmed effektivisera övervakningen. Genom in- och uppspelning kan kamerorna dessutom ha ett större bevisvärde än en person som ska komma ihåg händelser i en framtida polisutredning.

Kamerornas existens har genom åren varit föremål för åtskillig diskussion. Den som är drabbad av brott har ett fullt begripligt intresse, medan tillståndsgivande myndighet kräver att vissa särskilda skäl finns. Som hjälpmedel för polis och åklagare är kameror utan tvekan ovärderliga.

Nyligen genomförde vi en undersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågor om teknik och integritet. Resultatet visar att drygt åtta av tio vill se fler kameror på gator och torg. Balansen mellan nytta och integritet har helt klart förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning.

Undersökningen visar samtidigt att det finns en stor skepsis bland allmänheten mot att dela data helt öppet. Det finns en medvetenhet om hur data används i kommersiella syften av olika aktörer och det vill de flesta inte medverka till. Hela 87 procent i undersökningen vill inte att deras rörelsemönster registreras så att företag kan ta del av det.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara extremt effektivt och förhindra brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri, alla hamnar i ett slags fängelse.

Det finns alltså en konflikt mellan kontroll/övervakning och vår integritet. Utmaningen är att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet.

AI-teknologin är särskilt intressant på detta område. Med hjälp av automatiserade övervakningsprocesser kan vi ta fram verktyg som istället för att bevaka allt bara reagerar på det som är avvikande. Det betyder att det endast är vid fel eller under vissa omständigheter som verktyget slår larm. När någon beter sig underligt kan då saken undersökas närmare av polis eller annan. Därmed behöver inte alla vi andra ”normala” få vårt beteende registrerat.

Det finns även nya slags metoder för ansiktsigenkänning som plockar ut och identifierar just den person som söks. Tänker vi brottsbekämpning kan detta vara sätt att hitta den efterlyste utan att alla ska behöva bli granskade.

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som IT-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Johan Jacobsson, vd Sylog

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Anslagen till SOS Alarm ökar

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i...
- Annons -

Global ökning av falska vaccinbevis

Priserna för ett förfalskat vaccinbevis varierar från 85 till 200 amerikanska dollar, men efter Bidens besked om strängare vaccinkrav fördubblades priset i USA från...
- Annons -

Presto lanserar smart och uppkopplad brandskyddslösning för företag

– Det finns mer än en miljon företag i landet och vi vet att en stor andel av dessa saknar ett fullgott brandskydd trots...
- Annons -

Regeringen föreslår en utökning av FRA-lagen

”Om det behövs för samarbetet mot terrorism eller vid svenskt deltagande i annat internationellt underrättelse- och säkerhetssamarbete”, ska detta tillåtas enligt förslaget.FRA ska även...
- Annons -

Koll på lagring och bra internkommunikation A och O för bra cyberskydd

Ransomware-attacker (utpressnings- eller gisslanattacker) är ett stort och växande problem. Förutom den allmänna beskrivningen att det handlar om att cyberbrottslingar har krypterat ett företags...
- Annons -

Cybersäkerhet toppar lista över största hoten mot tillväxt

– Det handlar om att skapa långsiktigt värde för alla intressenter, kunder, anställda, investerare och samhället. Nu mer än någonsin bryr sig människor om vad...

E-post – en femtioåring som fortfarande är cyberkriminellas främsta användningsmetod

Analysen är gjord av IT-säkerhetsföretaget F-Secure gjort. Resultatet visar även att automatiserade lösningar kan göra anställda till en viktig del av proaktivt säkerhetsarbete. Enligt analysen var en skadlig...

Hon blir Citrix nya Nordeuropachef

Carole kommer från VMWare , där hon senast hade rollen som Senior Director, Commercial Sales for Northern EMEA. Hon har innan dess arbetat på HPE Software, Cisco, WorldCom och IBM.– Det är en väldigt spännande tid...

Inbrotten ökar när företagen satsar på cybersäkerhet

Företag lägger i dag dubbelt så mycket krut på cybersäkerhet som på säkerhet som skyddar företagets byggnader eller områden. Det visar marknadsanalyser som undersökningsföretaget...

Väktare ska trygga i Järva

Efter tio dagars avtalsspärr har CSG möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med Fastighetsägare i Järva, med möjlighet till förlängning av avtalet med två...

Aktuell forskning: Att förstå den smygande krisen

Begreppet smygande kriser sätter fingret på de långsamt verkande hot som kan övergå till akuta samhällskriser om de inte hanteras i tid, som klimatkrisen,...

Acronis byter namn på sitt cyberskydd

"De senaste två åren har förändrat industrilandskapet för gott, ingen användare är för liten för att bli måltavla. Den unika kvaliteten hos våra företagslösningar...

Spjutfiskeattacker kringgår allt oftare chefer och ekonomiavdelning

Enligt Barracudas senaste rapport sker 77 procent av alla spjutfiskeattacker mot anställda som inte arbetar på ledningsnivån eller ekonomiavdelningen.– Under de senaste åren har...

Utredning av IT-incidenter måste lära av haveriutredningar

Varför är det så här?En rapport om IT-incidenter utförs företrädesvis, ibland även uteslutande, av tekniker. Frånvarande är experter och kunskap om individen. Detta måste...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det...