- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

-

- Annons -

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad övervakning. Men övervakning genom digitala verktyg innebär samtidigt ett ingrepp i vår integritet.

Som IT-företag jobbar vi med att utveckla ny teknologi. Mjukvara och system som har bättre egenskaper än de som redan finns. I vissa fall skapar det helt nya användningsområden, där teknologin kommer till nytta på ett sätt som vi kanske inte ens avsåg eller kunde föreställa oss innan. Så fungerar innovation – ett samspel mellan teknik och det omgivande samhällets behov.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Ett område där utvecklingen går starkt framåt är övervakning. Det kan vara i allt från maskiner som tillverkar saker där intelligent övervakning säkrar processen till olika slags automatiska system i bilar och andra fordon. Men den form av övervakning som de flesta tänker på är det som handlar om brottsbekämpning och hur vi ska öka tryggheten i samhället.

Den klassiska övervakningen består av människor, väktare eller ordningsvakter, som förhindrar att det begås brott på en viss plats. Eftersom personal kostar pengar är ett tekniskt hjälpmedel som kameror mycket billigare. En person kan bevaka ett stort antal kameror och därmed effektivisera övervakningen. Genom in- och uppspelning kan kamerorna dessutom ha ett större bevisvärde än en person som ska komma ihåg händelser i en framtida polisutredning.

Kamerornas existens har genom åren varit föremål för åtskillig diskussion. Den som är drabbad av brott har ett fullt begripligt intresse, medan tillståndsgivande myndighet kräver att vissa särskilda skäl finns. Som hjälpmedel för polis och åklagare är kameror utan tvekan ovärderliga.

Nyligen genomförde vi en undersökning där drygt 1 000 personer svarade på frågor om teknik och integritet. Resultatet visar att drygt åtta av tio vill se fler kameror på gator och torg. Balansen mellan nytta och integritet har helt klart förskjutits på senare tid till att människor vill ha betydligt mer övervakning.

Undersökningen visar samtidigt att det finns en stor skepsis bland allmänheten mot att dela data helt öppet. Det finns en medvetenhet om hur data används i kommersiella syften av olika aktörer och det vill de flesta inte medverka till. Hela 87 procent i undersökningen vill inte att deras rörelsemönster registreras så att företag kan ta del av det.

Tekniskt och resursmässigt är det fullt möjligt att kontrollera allt och alla i dagens samhälle. Via mobiler eller andra verktyg skulle myndigheter eller andra aktörer kunna registrera precis allt vi gör. Även om det skulle vara extremt effektivt och förhindra brottslighet innebär det ett storebrorssamhälle där i praktiken ingen är fri, alla hamnar i ett slags fängelse.

Det finns alltså en konflikt mellan kontroll/övervakning och vår integritet. Utmaningen är att hitta en rimlig balans och att skapa möjligheter till övervakning som inte upplevs inkräkta på vår integritet.

AI-teknologin är särskilt intressant på detta område. Med hjälp av automatiserade övervakningsprocesser kan vi ta fram verktyg som istället för att bevaka allt bara reagerar på det som är avvikande. Det betyder att det endast är vid fel eller under vissa omständigheter som verktyget slår larm. När någon beter sig underligt kan då saken undersökas närmare av polis eller annan. Därmed behöver inte alla vi andra ”normala” få vårt beteende registrerat.

Det finns även nya slags metoder för ansiktsigenkänning som plockar ut och identifierar just den person som söks. Tänker vi brottsbekämpning kan detta vara sätt att hitta den efterlyste utan att alla ska behöva bli granskade.

Genom utveckling av den här typen av teknologi kan vi möta människors önskan om en ökad trygghet och ändå värna om vår integritet. Som bransch och som IT-företag har vi en viktig uppgift att hitta nya lösningar som svarar mot framtidens behov. Tekniken ger oanade möjligheter.

Johan Jacobsson, vd Sylog

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Hallå där Oskar Snell, produktionschef på CIP Checkport

Kan du berätta om bakgrunden till ditt uppdrag? – Ledningen har gett mig i uppdrag att utveckla marknadens säkraste och effektivaste processer för brev- och...
- Annons -

Joakim Söderström kandiderar till riksdagsplats för Sverigedemokraterna

Han säger till Securityworldmarket.com att han tycker att Sverigedemokraterna under de senaste tio åren haft de bästa analysen av läget när det gäller trygghetsfrågorna...

Omstrukturering i City Networks ledning

– Den digitala transformationen ger enorma värden och skapar bättre och mer hållbara samhällen. Men samtidigt ökar pressen på företag och offentlig sektor när det...
- Annons -

Helt delbar nyckel öppnar dörren till nästa generations smarta boende

Lösningen är ett tillägg till det digitala låssystemet iLoq S5 och iLoq 5-seriens plattform.  De begränsningar som gäller för traditionella lås och nycklar försvinner...

Intresse för nätverk som tjänst hos nio av tio företag

I undersökningen svarar hela 88 procent av tillfrågade svenska företag att de idag har diskussioner som handlar om NaaS, nätverk-som-tjänst. På var tredje företag...

Ny säkerhetsutbildning i stjärnklass

I utbildningen ”Säkerhet i Stjärnklass” ingår hantering av de risker som är vanligast på våra arbetsplatser och i våra liv. Det handlar om konflikthantering,...

”Säkerhetsordningen hotas av Ryssland”

– Hela den europeiska säkerhetsordningen ifrågasätts och hotas av Rysslands agerande, sade Peter Hultqvist.Han syftade speciellt på Rysslands militära intensifiering vid gränsen till Ukraina...

Ny inköpschef på Prosero

Richard Hedlundh kommer närmast från Evidensia Djursjukvård. Utöver sina erfarenheter kring inköp har Richard även arbetat med kvalitetsfrågor i en teknisk bransch. Richard kommer...

Enorm cyberattack uppdagad – över 2000 storföretag drabbade

Angreppen sker oftast i form av nätfiskeattacker, som går ut på att lura anställda till att klicka på skadliga bilagor eller länkar i realistiska...

Efter Log4Shell – hur ska företag tackla en eventuell cyberpandemi?

Få av oss som arbetar med cybersäkerhet hade vid början av december kunnat förutse hur vägen mot jul skulle bli. Log4Shell och efterföljande sårbarheter...

Hallå där Minou Sadeghpour, programansvarig för Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet är uppskjuten - berätta!– Ja, precis. Det är fortsatt en oviss omvärld som påverkar oss alla – vi har därför beslutat att flytta fram kommande Mötesplats Samhällssäkerhet. De nya datumen är 31 maj...

Acronis blir cyberskyddsansvariga för ikonisk seglingstävling

Partnerskapet kommer att stödas av Ingram Micro, en global distributör av innovativa tekniska produkter och tjänster som den officiella #CyberFit-partnern för Acronis #TeamUp-program. "På Acronis...

Telia levererar komplement till Rakel – första steget mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem

Det nya systemet kommer på sikt att ersätta Rakel, som i första hand används för tal och gruppkommunikation och som inte tillgodoser blåljusaktörernas ökade...

Prosero förvärvar El & fastighetsdrift Stockholm

El & fastighetsdrift Stockholm erbjuder produkter och tjänster inom brandsäkerhet och elinstallationer, där de genom sina effektiva lösningar skapar säkra och trygga miljöer för...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...