• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

G4S Risk Solutions utbildar Personskydd inom avancerad akutsjukvård

-

G4S Risk Solutions satsar på akut sjukvårdsutbildning för sin Personskyddsverksamhet. G4S Personskydd blir först på säkerhetsmarknaden att genomgå Falck Tactical Medical Care – avancerad utbildning inom akutsjukvård. Utbildningen ger G4S Personskyddsoperatörer en gedigen sjukvårdskompetens för att kunna bedriva akut sjukvård på avlägsen plats utan tillgång till sjukhusvård eller i väntan på ambulans.

– Vi är mycket glada och stolta för den här utbildningssatsningen vi nu gör tillsammans med Falck. Våra Personskyddsoperatörer arbetar ofta i utsatta miljöer och situationer där det kan vara livsviktigt att ha kunskap om samt kunna hantera akutsjukvård, innan ambulans eller annan hjälp finns på plats. Utbildningen av våra Personskyddsoperatörer är ytterligare ett steg i vårt fortsatta arbete med att stärka våra kunders trygghet och konkurrenskraft, säger Jonas Schöld, Chef G4S Risk Solutions.

Utbildningen är unik på säkerhetsmarknaden och för Personskydd, motsvarade expertis inom akutsjukvård finns idag endast inom Polismyndighetens spetskompetenser och i Försvarsmakten, skriver G4S i ett pressmeddelande. Falck’s Medical Director är medicinskt ansvarig läkare för utbildningen. I utbildningen medverkar även utbildare med tidigare erfarenhet från chefspositioner inom den nationella insatsstyrkan.

– Vi är mycket stolta att tillsammans med G4S Risk Solution lansera denna utbildning för deras personskyddsoperatörer. Utbildningen, som är unik i sitt slag med sin bredd då den både hanterar sjukdomsfall till trauman, är certifierad och kvalitetssäkrad av vår medicinskt ansvarige läkare Roger Ruden och vi har flertalet instruktörer med unik kompetens och erfarenhet inom sina områden, säger Nadine Seveli, affärsområdeschef Falck Academy.

I utbildningen ingår bland annat bedömning av patienter i kritiska tillstånd, evakuering, genomgång och hantering av trauman samt hantering av akuta sjukdomstillstånd. Instruktörerna har gedigen erfarenhet av akutsjukvård för att anpassa scenariomomenten till verkliga situationer som Personskyddsoperatörer kan ställas inför. I slutet av utbildningen genomför varje deltagare praktik på ambulansen för att få ännu bättre kunskap och förståelse för hantering av akuta sjukvårdsinsatser. Utbildningen är licensierad med årligt kompetensprov.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...