• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Första storövningen på 24 år för Försvaret

-

För första gången på 24 år kommer Försvarsmakten hålla en övning där flygvapnet, armén och flottan tillsammans övar för ett angrepp mot Sverige. Även utländska styrkor kommer att delta, rapporterar Sveriges Radio. 

– Det är ju en av övningsmålsättningarna och något som är viktigt för oss. Alla operationer behöver planeras och övas, annars kommer vi inte få ut den effekt som behövs och därför är de ett viktigt inslag, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Övningen kommer att äga rum i september och sammanlagt 19 500 deltagare kommer att finnas på plats. Scenariot kommer att vara ett angrepp på Sverige utifrån, där fokus ligger på Stockholm, Mälardalen och Gotland. I övningen kommer det dessutom att delta 1 000 utländska soldater. Bland dessa kommer det troligt finnas stridsvagnar, attackhelikoptrar och luftvärn från USA, samt luftvärn från Frankrike och flyg och helikoptrar från Finland.

Här tecknar du din prenumeration på Aktuell Säkerhet

– Det ingår ju i det sätt som vi lagt upp vår strategi att vi ska kunna samverka med andra så jag ser det som en styrka och fördel, säger försvarsminister Peter Hultqvist, som även påpekar att det är viktigt för Sverige att kunna genomföra en stor övning tillsammans med andra länder.

Övningen blir samtidigt ett första stortest av det omstridda värdlandsavtalet som innehåller regler för vilket stöd Natostyrkor ska få i Sverige och vilka regler som gäller för dem, förklarar Micael Bydén för Sveriges Radio.

– Har vi förstått det rätt? Kan vi möta de behov och förväntningar som finns? Är det så att det är någonting vi behöver lägga till eller något som de som kommer hit behöver lära sig för att komma till Sverige med våra regelverk?

– Det är ett ömsesidigt lärande och det måste gå till praktisk handling innan man kan säga att man är framme och Aurora, det blir startskottet kan man säga, säger Micael Bydén till Sveriges Radio.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...