• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Företagare fruktar cyberbrott

-

Nästan alla beslutsfattare på de stora svenska företagen tror att de någon gång kommer att drabbas av ett cyberbrott. När det sker kan det bli rejält kostsamt och ta månader att återhämta sig. Det visar en ny undersökning från NTT Com

Allt fler företag är medvetna om risken att råka ut för en säkerhetsincident. I en global undersökning från NTT Com Security tillfrågades 100 beslutsfattare från svenska företag med mer än 250 anställda och från olika branscher om IT-säkerhet. 95 procent av de tillfrågade trodde att de någon gång skulle drabbas av ett cyberbrott. (43 procent höll med helt och 52 procent höll med till viss del). Globalt var den siffran runt 65 procent. De tillfrågade i undersökningen arbetade inte inom IT. 

Undersökningen visade att det tar tid för företag att återhämta sig när de väl drabbas. I genomsnitt tror de svenska beslutsfattarna att intäkterna kommer att falla med 11 procent och att det kommer att ta i snitt fem veckor att återhämta sig fullt ut. 16 procent menar att det kan ta mellan två till fyra veckor att återhämta sig. 9 procent tror enligt undersökningen att det kan ta allt ifrån tre till sex månader.

Det kan dessutom bli mycket kostsamt för företaget. 60 procent av de tillfrågade tror att intäkterna kan sjunka med mellan 10 till 20 procent som en följd av en säkerhetsincident.

– Trots att många är medvetna om riskerna är det bara runt hälften av de tillfrågade som har en plan på plats för att kunna hantera en kris och sedan kunna återgå till den normala verksamheten. Av de som har en plan är det få som vet vad den omfattar. Bara en fjärdedel uppger att de vet vad planen innehåller. Undersökningen visar också att endast 21 procent har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda all sin data mot allvarliga och tänkbara scenario av cyberbrottslighet, säger Mats Dufva, senior säkerhetsexpert på NTT Com Security.

För de svenska företagen är data om hur företaget presterar den absolut viktigaste informationen (55 procent). Därefter kommer kundinformation, i form av kunddata för konsument (54 procent) och kunddata för företag (50 procent).

Om olyckan är framme är företagen rädda för att de ska mista kundernas förtroende och att varumärket skadas.

Är det troligt att er organisation kommer att påverkas av en säkerhetsincident någon gång?

Håller med helt 43% (globalt 35%)

Håller med till viss del 52% (40%)

Vilken inverkan skulle ett cyberbrott innebära för företagets intäkter?

Det skulle inte finnas någon betydande inverkan på våra intäkter (17%)

Våra intäkter skulle minska med upp till 5 procent (14%)

Våra intäkter skulle minska med upp till 10 procent (26%)

Våra intäkter skulle minska med upp till 15 procent (19%)

Våra intäkter skulle minska med upp till 20 procent (14%)

Våra intäkter skulle minska med upp till 25 procent (5%)

Vilken typ av information är viktigast att skydda?

55% Data kring företagets prestation

54% Kunddata (konsument)

50% Kunddata (företag)

Har ni en återställningsplan om en säkerhetsincident skulle ske?

48% Ja, vi har en plan

21% Ja, vi är i en process att implementera en återställningsplan

19% Inte än, men vi är i en process av att designa en återställningsplan

8% Nej, vi har inte implementerat någon plan 
4% Vet inte

Om ditt företag skulle drabbas hur lång tid skulle det ta för verksamheten att återhämta sig?

19% Mellan en dag och en vecka

27% Mellan en vecka och två veckor

26% Mellan två veckor och en månad

14% Mellan en och tre månader

9% Mellan tre och sex månader

Det är troligt att vår organisation kommer att drabbas av en säkerhetsincident någon gång:

Sverige: 95%

Norge: 93%

Schweiz: 90%

Storbritannien: 57%

USA: 55%

Tyskland: 51%

Frankrike: 45%
 

Om undersökningen 

Marknadsundersökningen genomfördes av Vanson Bourne under november 2015 på uppdrag av NTT Com Security, bland totalt 1 000 beslutsfattare (ej inom IT) globalt, varav totalt 100 svenska respondenter. De svenska beslutsfattarna återfinns på organisationer med 250 – 1 000 anställda (57%), 1 001 – 3 000 anställda (20%), 3 001 – 5 000 anställda (12%) och 5 000 anställda eller fler (11%). Intervjuer hade även gjorts i Norge, Schweiz, Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...