• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

EU stärker cybersäkerheten och resiliensen i hela unionen – antar ny lagstiftning

Rådet har antagit ny lagstiftning för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU. Den offentliga och privata sektorn, och unionen i stort, ska öka sin resiliens och sin kapacitet att hantera incidenter.

-

Det nya NIS 2-direktivet ska ersätta de nuvarande nätverks- och informationssäkerhetsreglerna (NIS-direktivet).

– Tveklöst förblir cybersäkerhet en central utmaning under de kommande åren. Våra ekonomier och medborgare står inför enorma utmaningar. Vi har nu tagit ännu ett steg för att förbättra vår förmåga att motverka detta hot, säger Ivan Bartoš, Tjeckiens vice premiärminister med ansvar för digitalisering och minister för regional utveckling.

NIS 2-direktivet utgör basen för riskhanteringsåtgärder och rapporteringskrav på cyberområdet i alla sektorer som omfattas av direktivet, såsom energi, transport, hälso- och sjukvård samt digital infrastruktur.

Syftet med det reviderade direktivet är att harmonisera de olika medlemsländernas cybersäkerhetskrav och tillämpning av cybersäkerhetsåtgärder. Därför fastställs miniminivåer för ett regelverk och mekanismer för ett effektivt samarbete mellan de berörda myndigheterna i varje medlemsland. Förteckningen över sektorer och verksamhet som omfattas av cybersäkerhetsskyldigheter uppdateras, och korrigerande åtgärder och sanktioner föreskrivs för att garantera att lagstiftningen följs.

Genom direktivet inrättas formellt Europeiska kontaktnätverket för cyberkriser (EU-CyCLONe), som ska bidra till en samordnad hantering av storskaliga cyberincidenter och -kriser.

Enligt det gamla NIS-direktivet var det medlemsländerna som bestämde vilka entiteter som uppfyllde kriterierna för att anses vara leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Genom det nya NIS 2-direktivet införs en storleksbaserad allmän regel för identifiering av reglerade entiteter. Detta innebär att alla medelstora och stora entiteter som verkar inom de sektorer eller tillhandahåller de tjänster som omfattas av direktivet täcks av dess tillämpningsområde.

Denna allmänna regel bibehålls i det reviderade direktivet. Texten innehåller också ytterligare bestämmelser för att garantera proportionalitet, en högre nivå av riskhantering och tydliga kritiska kriterier så att nationella myndigheter kan fastställa ytterligare entiteter som omfattas.

I texten klargörs också att direktivet inte är tillämpligt på entiteter med verksamhet inom områden som försvar eller nationell säkerhet, allmän säkerhet och brottsbekämpning. Rättsväsende, parlament och centralbanker omfattas inte heller av direktivet.

NIS2 kommer också att gälla för offentliga förvaltningar på central och regional nivå. Dessutom får medlemsländerna besluta att direktivet ska gälla även för sådana entiteter på lokal nivå.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...