• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

En smärtsam påminnelse accelererar arbetet med civilt försvar

Kriget i Ukraina är en smärtsam men tydlig påminnelse om hur viktigt en stark försvarsförmåga och försvarsvilja är för att kunna skydda sig, sitt hem och ytterst sitt land. MSB ser nu en ökad medvetenhet och handlingskraft i vårt samhälle i bygget av ett ökat civilt försvar och i förlängningen ett totalförsvar.

-

Charlotte Petri Gornitzka, gemeraldirektör för MSB Foto: Eva Dalin

I den yttersta krisen behöver vi kunna stå emot cyberattacker, skydda befolkningen, säkra viktig infrastruktur och ha egenberedskap för allt från att tänka källkritiskt till att vara förberedd ifall vatten eller el stängs av och ytterst krig.

– Omvärldsläget och kriget i Ukraina har lett till ökad medvetenhet och förståelse för att vi tillsammans behöver bygga upp vårt civila försvar. Det finns stora utvecklingsbehov och mycket kvar att göra, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ett starkt Sverige har motståndskraft när samhället utmanas. Målet för totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Sveriges civila försvar behöver utvecklas i takt med det militära försvaret för att totalförsvaret ska bli starkt. MSB har en ledande roll i arbetet med samhällsskydd och beredskap. MSB utövar ett ledarskap där vi stödjer, stärker och möjliggör för andra. Det inbegriper myndigheter och näringsliv, civilsamhälle och allmänhet. Så bygger vi Sveriges samlade styrka.

Under 2022 har MSB bidragit med nästan 120 olika hjälpinsatser till Ukraina i form av bland annat utlåning av experter, koordinering av transport och donation av materiel, medicinsk evakuering och nödbostäder. En MSB-rapport för alla fjolårets insatsverksamheter tillgängliggörs den 28 februari.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att slutföra två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att ta fram dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, det andra om förberedande åtgärder för en aktivering av civilplikt för personalförsörjning av kommunal räddningstjänst. Båda uppdragen redovisas till regeringen den 1 mars 2023.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...