• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Regeringen vill att alla svenska elever ska lära sig om Sveriges totalförsvar och Natos roll. Dessutom moderniseras regleringar för skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig.

-

– Vi har nu ett förändrat säkerhetsläge, och med anledning av detta och Sveriges inträde i Nato är det viktigt att svenska elever har kunskaper om totalförsvarsfrågor och Nato, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Från och med höstterminen 2025 kommer Sveriges gymnasieelever att få lära sig om totalförsvaret och Nato, då detta kommer att ingå i ämnet samhällskunskap. Eleverna ska bland annat få kunskap om Sveriges totalförsvar, folkrätten samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll.

I den pågående Läroplansutredningens uppdrag ingår att ta ställning till om kunskap om totalförsvaret och Nato även bör ingå i läroplanen för grundskolan, i exempelvis ämnet samhällskunskap. I dagens läroplan för grundskolan finns inga uttryckliga skrivningar inom området. Utredningen ska bland annat ta ställning till om tillägg bör göras om totalförsvaret och Nato, och vid behov lämna förslag på sådana ändringar. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2025.

Skulle Sverige hamna i en kris i fredstid eller om det skulle uppstå krigsfara eller krig har skolan och förskolan en viktig roll. Verksamheterna ska så långt som möjligt fungera som vanligt. Det är också nödvändigt att behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet kan tillgodoses. Skolverket är sedan 2022 beredskapsmyndighet med ett tydligt ansvar för beredskapen inom myndighetens ansvarsområde. Det handlar bland annat om att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet. Just nu pågår dessutom en utredning inom Utbildningsdepartementet som ska modernisera och komplettera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

– Flera författningar och regleringar som rör skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig är inte helt anpassade till hur skolväsendet är organiserat i dag. Bland annat omfattas inte fristående skolor och förskolor av de här bestämmelserna, säger Lotta Edholm.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...