• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Delad kunskap för branschen framåt

Under kalla krigets första hälft hade Sverige ett av världens starkaste flygvapen. Inte bara i antal flygplan räknat. Egenproducerade svenska stridsflygplan var tekniskt avancerade och Flygvapnets piloter flög lägre och hårdare än sina utländska kollegor. De pressade sig själva och flygplanen till det yttersta och tog stora risker. Resultatet blev ett respektingivande luftförsvar - men det hade ett högt pris. Det skriver Jens Näsström, ordförande för ASIS Sweden.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På 60-talet omkom i genomsnitt 13 piloter om året i haverier. Sverige hade då sex gånger högre dödlighet per 100 000 flygtimmar jämfört med USA. Under 70-talet hade siffran halverats, men den var fortfarande hög. För att komma till bukt med problemet satsade Flygvapnet både på bättre utbildning och nya uttagningskriterier för stridspiloter. Men framförallt började man bygga en kultur där det var ok att rapportera problem.

Om systemet anses felfritt följer att individen måste vara orsaken till olyckorna. I en sådan kultur avstod piloterna från att rapportera avvikelser för att inte anses inkompetenta eller ha dåligt omdöme. Ingen berättar om sina misstag och ingen lär sig heller av dem. Det tog lång tid att förändra den gamla kulturen, men det gick. Idag accepterar man att det är mänskligt att fela och genom att kunna rapportera misstag och avvikelser utan rädsla för repressalier, kan systemfel rättas till och alla kan lära av varandras erfarenheter.

Jens Näsström, ASIS Sweden

Tyvärr kan inte detsamma sägas om säkerhetsområdet. Åtminstone inte i någon bred mening. Det finns många anledningar till att företag och andra organisationer inte vill skylta med sårbarheter och incidenter utåt. Och på samma sätt som i 60-talets flygvapen vill kanske inte människor inom organisationer gärna berätta när det gått fel eller nästan fel. Istället behålls kunskapen om incidenter, angripare och tillvägagångssätt inom mindre grupper, till exempel informella nätverk. Det är också i viss mån förståeligt. Kunskap är värdefullt och det kan innebära en konkurrensfördel att inte dela den. Bra för det egna företaget och den egna karriären kanske, men det för inte branschen framåt.

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...