- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Datasäkerhet – en förutsättning för hållbara samhällen

-

- Annons -

Sällan har medvetenheten kring och behovet av digitala lösningar accelererat i så snabb takt som under Coronakrisen. Till följd ställs nu etiska dilemman på sin spets då de mest innovativa lösningarna ofta handlar om att tillgängliggöra data som skapats utifrån information som människor mer eller mindre medvetet lämnat ifrån sig. På AddSecure, där samspelet mellan digitalisering och säkerhet är kärnan, ser vi hur definitionen av säkerhet är på väg att förändras. För att skapa framtidens hållbara lösningar så krävs mer och bättre data, samtidigt som vi måste hitta vägar för att skydda individer och företag.

I dagens uppkopplade värld präglar Internet of Things (IoT), informationsteknik och AI moderna samhällen och ekonomier. Med IoT kan vi mäta och automatisera tekniska lösningar som stöder en hållbar och klimatsmart utveckling. I processen genereras enorma mängder data med vilken vi ytterligare kan förändra sättet vi producerar, konsumerar och lever våra liv. Datatillgången påverkar alla aspekter av våra liv – om det så handlar om en mer medveten energiförbrukning, ändra människors köpmönster, att skapa förutsättningar för en mer effektiv hälsovård, eller för att skydda oss mot en pandemi.

I en kartläggning gjord av PwC på uppdrag av World Economic Forum är IoT en komponent i en tredjedel av de nya lösningar som krävs för att uppnå de globala målen och Agenda 2030. EU-kommissionen räknar å sin sida med att IT-baserade smarta lösningar kan bidra till en minskning av de globala utsläppen med upp till 15 procent. Vi kan konstatera att världen blir allt mer uppkopplad, och att det är en viktig och önskvärd utveckling. Men det innebär också att åtkomsten till data måste skyddas från obehöriga, samtidigt som privatpersoners och företags integritet säkras under delnings- och användningsprocessen. Först då möjliggörs utvecklingen av morgondagens effektiva tekniska lösningar. Först då kan vi optimera våra samhällsfunktioner och skapa förutsättningar för kommande generationer.

På AddSecure ser vi hur förståelsen av ”säker data” har gått från att handla om pålitliga uppkopplingar, obruten kommunikation och skydd från yttre påverkan till att nu också handla om trovärdighet, ärlighet och integritet. EU pratar i sin femåriga datastrategi om ”the European way” – att balansera ett ökat flöde och en dataanvändning med bibehållen integritet, säkerhet, trygghet och etik. EU:s mål är att skapa den mest attraktiva, säkraste och mest agila databaserade ekonomin i världen. Lyckas vi med det så ökar produktivitet och värdeskapande, samtidigt som förutsättningarna för att reducera miljöpåverkan och bygga bättre välfärdstjänster görs möjliga.

Genom smarta och säkra konnektivitetslösningar bidrar AddSecure redan idag till utvecklingen av framtidens smarta elnät, trafikflödeslösningar för optimerad resursanvändning och minskade utsläpp, säkra arbets- och lärandemiljöer samt bärbara smarta lösningar för bättre vård och omsorg. Säkrad data och kritisk kommunikation är kärnan i vår verksamhet – och det område där vi hela tiden möter nya utmaningar.

Under Coronapandemin ser vi att försöken till att skada eller störa det digitala livet trappas upp, samtidigt som behovet av databaserade och uppkopplade lösningar ökar. Det har satt ljuset på frågor om individers integritet och skydd. När vi blickar framåt och fortsätter bygga AddSecure, så utgör frågan om data- och informationssäkerhet ett av våra prioriterade hållbarhetsområden. Vårt mål är att erbjuda lösningar som baseras på säker, uppriktig och tillförlitlig datahantering. Det här är inte en fråga vi löser på egen hand. Istället krävs samarbete med leverantörer, kunder och slutanvändare. Så ser vi till att data säkras och används på ett sätt som för samhällsutvecklingen i rätt riktning.

Johanna Giorgi, hållbarhetschef, AddSecure

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Facebook-läcka bakom ny cyberattack

Den nya cyberattacken är en skadlig programvara som fått namnet FluBot. Attacken tar sin början genom ett sms där det står att mottagaren ska...
- Annons -

Sårbarhet i vanligt mobilchip

Sårbarheten identifierades i en rad olika MSM-chip (mobile station modem), som används av flera etablerade mobiltillverkare som Google, Samsung, LG, Xiaomi och One Plus,...

TikTok ansluter till koalition för att bekämpa övergrepp mot barn

TikTok har sedan tidigare partnerskap med  Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance och Internet Watch Foundation. Sociala medie-plattformen har...
- Annons -

Human threat intelligence nytt affärsområde för Truesec

– På senare tid har vi sett att kvalificerade hotaktörer kombinerar cyberattacker med personbaserade metoder för att tillskansa sig fysisk åtkomst till IT-miljöer, exempelvis genom...

Apoteksgruppen har tillsatt ny säkerhetschef

Tomas har varit aktiv inom säkerhetsbranschen i många år, han har lång erfarenhet av att jobba inom retail-branschen och vet hur man kan arbeta...

Tidigare MUST-chefen till SRI

– Det finns ett stort behov för olika aktörer i Sverige att hitta nya metoder för att bedriva säker verksamhet och skydda sina tillgångar från angrepp. Hotbilden förändras snabbt...

Säkerhetsbranschens vd kommenterar Uppdrag Granskning: Banken och brödraskapet

– Jag ser allvarligt på uppgifterna om att säkerhetsföretag inte följt lagen eller god sed i det specifika ärendet. Säkerhetsbranschen finns till för att motverka...

Check Point lanserar nytt globalt utbildningsprogram

Som en del av Check Point Cloud Academy kommer Check Points partner, Arrow Electronics, Red Education and Westcon Security, erbjuda en tvådagarskurs för Check...

Kommunikationslösning tryggar skolpersonal och elever

– Vi på Addsecure anser att teknisk kunskap och utbildning av skolpersonal är viktiga första steg. Redan för ett par år sedan såg vi att...

Knowit förvärvar Cybercom

– Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya...

Hon går från Locum till Länsstyrelsen Stockholm

Olga Nilsson har arbetat med metodutveckling och utfall av risk- och sårbarhetsanalyser som hon sedan levererat vidare både till den egna kärnverksamheten inom Locum,...

Ny styrelse på plats hos Isaca Sweden Chapter

Den 29 april genomfördes Isaca Chapter Swedens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den ser ut som följer:Mounir Messaoud valdes till ordförande i styrelsen.Sara...

Ny vd på Dinbox

– Jag är väldigt glad att vi rekryterat Emma Petersson till rollen som ny vd på Dinbox. Hon kommer bidra med starkt ledarskap, driv...

Nytt ramverk ska bekämpa utpressningsattacker

Du är en av säkerhetsexperterna inom RTF – kan du berätta om bakgrunden till varför du valdes till och vad som är det främsta...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...