• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Coromatic tecknar avtal med Rigshospitalet Glostrup

-

button aluminumRigshospitalet Glostrup, en del av Region Huvudstaden och östra Danmarks största akutsjukhus, har valt Coromatic som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning.

Stabil och pålitlig kraftförsörjning, reservkraft och kyla är verksamhetskritiska funktioner för Rigshospitalet, inte minst mot bakgrund av att mer energikrävande teknik införs och att sjukhuset står inför en kraftig utbyggnad om totalt 25 000 kvadratmeter.

– Att ha trygg och avbrottsfri kraftförsörjning, reservkraft och kyla för hela sjukhuset är absolut nödvändigt för att kunna vårda patienter och för att rädda liv. Med Coromatic som vår partner ska vi bygga om, modernisera och framtidssäkra kraftförsörjningen och kylanläggningen så att vi är väl förberedda för ny teknik och kommande utbyggnader av sjukhuset. Avtalet är utformat på det sättet att vi har en överenskommen servicenivå (SLA) för de kommande 15 åren, till en kostnad som vi kan förutse, säger Morten Christiansson, ansvarig för facilities management på Rigshospitalet.

Avtalat är värt motsvarande 125 miljoner svenska kronor och är ett så kallat offentligt privat partnerskap (OPP) där båda parter delar på investeringen och på risken. Inom ramen för avtalet ska Coromatic designa och bygga en ny kraft- och kyllösning. Vidare ansvarar Coromatic under 15 år för avbrottsfri drift och tillgänglighet av de verksamhetskritiska funktionerna, till en överenskommen nivå.

– Coromatic valdes efter en offentlig upphandling. De har både erfarenheterna och den finansiella styrkan som krävs för att ingå ett partnerskap med oss. Att de dessutom kan leverera alla våra önskade lösningar som en tjänst var ytterligare en mycket viktig anledning till varför valet föll på Coromatic.

Det driftavtal som tecknats kring de verksamhetskritiska funktionerna innebär att sjukhuset kommer att kunna förutse driftkostnaderna, säger Morten Christiansson..

– Vi är naturligtvis mycket glada för den här affären och att vi har fått detta förtroende av Rigshospitalet. Affären är en av de största vi har genomfört i Danmark och den är ett mycket bra bevis för att vår affärsmodell kring att erbjuda verksamhetskritisk infrastruktur som tjänst är relevant för marknaden, säger Lucas Cardholm, ansvarig för services på Coromatic Group.

Konstruktionen av den nya kraftförsörjnings- och kyllösningen inleds omgående. Den kommer efterleva regulatoriska krav samt de höga krav på hållbarhet som har specificerats av Rigshospitalet.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...