- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Från låsa till läcka – låt inte den senaste tidens ”tysta” utpressningsattacker leda till...

Att genomföra utpressningsattacker kan vara mycket lönsamt, och det finns ingen brist på ligor som skapat omfattande affärsverksamheter kring fenomenet, inte minst gentemot svenska...

Data måste hanteras säkert även utanför datacentrets fyra väggar

Nära fyra av tio personer inom EU började arbeta på distans under årets första månader, enligt en undersökning från Eurofund. Detta är en jätteförändring och...

Sverige sticker ut som den perfekta platsen för datacenter

På senare år har datacenterindustrin vuxit snabbt i Norden. Enligt det Nordiska Ministerrådet väntas ytterligare kraftig ökning av nordiska datacenter fram till 2025. Sverige...

Skyddar GDPR och Datainspektionen egentligen den enskildes integritet?

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana...

”Landskapet av hot och sårbarheter förändras i ett rasande tempo”

Den pandemi vi nu befinner oss i, har redan satt sina spår i arbetslivet och har påverkat hur organisationer formas utifrån de nya förutsättningar...

Går det att kombinera digital övervakning och integritet?

Mycket av debatten i Sverige idag handlar om hur vi ska hantera och få bukt med brottsligheten. En metod som alltfler förordar är ökad...

Propositionen Totalförsvaret 2021–2025 överlämnades till Riksdagen 15 oktober

Regeringens bedömning är att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är...

Företag tror anställdas mobiler är skyddade – men de har fel

Många företag och verksamheter har investerat i en programvara för att hantera de anställdas mobila enheter, en så kallad MDM-lösning. Dessvärre tror de ofta...

Med AI får staten en ärlig chans i kampen mot bidragsfusket

Regeringens satsning på att systematiskt motverka skatte- och bidragsfusk är viktig. Men för att bli verkningsfull behöver den även innebära satsning på datateknik för...

Sätt cyberfriskvård på agendan för små och medelstora företag

En färsk rapport från Tillväxtverket visar att svenska små och medelstora företag har stor okunskap kring cyber- och informationssäkerhet. Rapporten visar också att små...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...