• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Bristande IT-säkerhetsarbete i offentlig sektor

-

Anna Barkvall
Anna Barkvall, IT-säkerhetsexpert på NTT Com Security, menar att undersökningen visar att många IT-chefer inte har en klar bild av hur deras skydd mot intrång ser ut.

Svenska börsbolag och offentlig sektor visar stora brister i arbetet med IT-säkerhet. Det visar en ny undersökning från IT-säkerhetsföretaget NTT Com Security. 37 procent av de tillfrågade IT-cheferna i börsbolag, kommuner och på myndigheter uppger att tester av IT-skyddet endast har gjorts någon enstaka gång, 10 procent uppger att det aldrig gjorts. Börsbolagen är dessutom sämre än kommuner och myndigheter på att genomföra regelbundna säkerhetstester.

NTT Com Security har i en undersökning intervjuat IT-säkerhetschefer eller andra befattningshavare med ansvar för IT-säkerhet i 50 kommuner och myndigheter samt 50 börsnoterade bolag. Trots att bara 42 procent av IT-cheferna regelbundet genomför tester anser 88 procent att deras verksamhet har mycket god eller god beredskap för IT-relaterade hot.

– Att så många som nio av tio anser att deras beredskap är god trots avsaknaden av regelbundna säkerhetstester av nätverk och IT-infrastruktur är överraskande och samtidigt oroväckande. Undersökningen visar att många IT-chefer inte har en klar bild av hur deras skydd mot intrång ser ut, säger Anna Barkvall, IT-säkerhetsexpert på NTT Com Security.

Undersökningen visar även att börsbolagen är sämre på att genomföra säkerhetstester. Endast 38 procent av IT-cheferna i börsbolagen uppger att det regelbundet genomförs tester av IT-skyddet. Detta kan jämföras med 46 procent bland myndigheter och kommuner. I undersökningen uppger 56 procent av IT-cheferna i börsbolag, kommuner och på myndigheter att de upplever en ökad hotbild rörande IT-relaterade hot i dag jämfört med för tre år sedan.

– Att börsbolag och offentlig verksamhet inte har bättre rutiner tyder på bristfällig säkerhet. Möjligheten att upptäcka sårbarheter och stänga säkerhetshål innan ett intrång äger rum är liten om man inte regelbundet genomför säkerhetstester, säger Anna Barkvall, IT-säkerhetsexpert på NTT Com Security.

För att åstadkomma en hög IT-säkerhet bör alla organisationer kontinuerligt genomföra säkerhetstester i sina nätverk och infrastruktur för att kartlägga sårbarheter. Genom testerna får man kunskap om riskerna och vilka åtgärder som krävs för att höja säkerheten. Detta till en låg kostnad i förhållande till vad ett intrång kan kosta i förluster av affärshemligheter och kundinformation. Intrång riskerar också att resultera i långsiktiga skador för varumärket.

Fyra steg för ökad IT-säkerhet:

  • Säkerhetstester bör genomföras efter varje större uppdatering i ett nätverk.
  • Alla nya webbaserade applikationer bör säkerhetstestas redan under utvecklingsfasen samt vid produktionsstart.
  • Genomför tester och sammanställ resultatet i form av risker och tänkbara konsekvenser. Vidta sedan åtgärder för att höja säkerheten. Börja med att åtgärda de mest kritiska och omfattande säkerhetsriskerna.
  • Låt en utomstående expert utföra testerna. Resultatet ska kunna jämföras med liknande organisationer. Detta för att skapa en tydlig bild av den egna säkerhetsnivån.

 

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...