• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Branschinitiativ för värdefull säkerhet

-

Jens Lennen
Jens Lennen, vd för Zenita.

Under en längre tid har Bravida Fire & Security, Dualtech, G4S, Great Security, Schneider Electric, Siemens, Stanley Security, Zenita och SäkerhetsBranschen utgjort en kärna som diskuterat möjligheter och utmaningar inom säkerhetsteknik, där fokus har varit Security-as-a-Service, SaaS.

Nu tar parterna ett gemensamt tag för att underlätta för både leverantörer och användare att ta nästa steg i resan mot en ännu mer värdefull säkerhet. Det är en kraftsamling för att höja förmågan i säkerhetsbranschen, tydliggöra potentialen som finns och stärka samverkan i hela ekosystemet runt användarna.

På Skydd

Syftet med initiativet är ytterst att röja undan hinder och underlätta för enkel och kostnadseffektiv upphandling av säkerhetstjänster och funktioner. För att åstadkomma detta initierar vi en serie rundabordssamtal, som välkomnar alla intressenter, för att:

• Utarbeta standardiserade och vedertagna nyckeltal samt servicenivåer i avtal

• Ta fram samverkansformer mellan branscher för att skapa erbjudanden över gränserna som levererar högre kundnytta

• Diskutera hur värdefull säkerhet behandlas som ett föremål för revision

• Identifiera kundbehov och best practice för att leverera ännu högre kundnytta

• Öka förståelsen för de tekniska möjligheterna att leverera värdefull säkerhet

• Öka förståelsen för de krav som kommer ställas på leverantörer i framtiden

– Samtliga deltagare har engagerat sig starkt för att gemensamt nå mål, syfte och innehåll för kommande rundabordsamtal som utgör en viktig startpunkt för en mängd framtida aktiviteter, i arbetet med Initiativet för värdefull säkerhet. Vi ser alla fram emot att föra dialogen vidare med branschens alla intressenter, säger Jens Lennen som har agerat ordförande och sammankallande i arbetet med initiativet, som startades upp i samarbete med AR-Media.

Initiativet kommer att presenteras närmare under säkerhetsmässan Skydd i Safecity under rubriken Security-as-a-Service, SaaS, vid följande tider: Tisdag kl.13:20 – Onsdag kl.14:20 – Torsdag kl. 12:30

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...