• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Brandsäkerhet i skogen på lika villkor

-

Vissa skogsbolag har fabricerat sina egna skrivningar gällande brandsäkerhet, något som bidrar till att säkerhetsarbetet blir stillastående. Det skriver Skogsentreprenörerna i en debattartikel.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Brandsäkerheten vid arbete i skogen är en synnerligen viktig fråga. Därför har alla parter i branschen samlats och arbetat fram gemensamma riktlinjer kring förebyggande åtgärder som är nödvändiga för ökad brandsäkerhet. Vi från Skogsentreprenörerna har medverkat liksom skogsbolagen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt representanter för räddningstjänsten.

Det är alltså en bred grupp av både branschintressenter och sakkunniga inom brandsäkerhet som arbetat fram de nya branschgemensamma riktlinjerna som numera ska gälla. Därför tycker vi det är mycket märkligt att vissa skogsbolag ”hittar på” egna skrivningar och tillägg som den sakkunniga gruppen inte medverkat till. Dessutom tycks skogsbolagen förvänta sig att skogsentreprenörerna ska stå för hela merkostnaden. Bolagen verkar inte se några skäl till omförhandlingar av kontrakten pga nya förutsättningar och ökade omkostnader.

Detta innebär att vi är tillbaka på ruta ett. Nya förutsättningar och krav betyder nya avtal och fördelning av kostnader, det är självklar praxis i alla andra branscher. Varför skulle skogsnäringen vara annorlunda?

Vi skogsentreprenörer vill självfallet medverka till ökad säkerhet i skogen. Det är inte den frågan vi reagerar på. Däremot tycker vi att ansvaret för alla kostnadsökningar ska fördelas på ett rättvist, tydligt och förutsägbart sätt. Vi ser fram emot att skogsbolagen sätter sig ned med oss och i konstruktiv anda löser frågan på ett seriöst sätt.

Bernt Hermansson, ordförande Skogsentreprenörerna
Håkan Dunberg, skogsentreprenör
Håkan Nilsson, skogsentreprenör
Kolbjörn Kindströmer, skogsentreprenör
Ingrid Wiklund-Lilja, skogsentreprenör
Philip Jämtgård, skogsentreprenör
Carita Bäcklund, extern styrelseledamot

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...