• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Personalnytt
  • Nyhetsbrev

Antalet kvinnor i Avarn Securitys ledningsgrupp ökar

I en bransch som traditionellt är mansdominerad, tar Avarn Security ett steg framåt i jämställdhetsarbetet genom att utöka ledningsgruppen med fler kvinnliga chefer.

-

Från vänster: Matilda Pettersson, Jennie Sörman, Lena Johansson och Maria Balsam på Avarn Security.

Företaget har nyligen rekryterat Maria Balsam som försäljningsdirektör och under hösten bytte Matilda Pettersson tjänst internt och axlade rollen som kommunikations- och marknadschef. Tillsammans med Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst, och HR-chef Jennie Sörman utgör de 40% av företagets strategiska ledning.

– Fördelningen män och kvinnor i företaget i stort är 70% män och 30% kvinnor. Vi kan se den direkta nyttan med att arbeta med mångfald och inkludering. Genom att till exempel fundera över hur vi uttrycker oss i annonser, texter och bilder så kan vi se att intresset för våra tjänster har ökat bland kvinnliga sökanden. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare i dag och att då kunna attrahera duktiga personer som kanske tidigare inte tyckt att säkerhetsbranschen är något för dem är oerhört viktigt, säger Jennie Sörman, HR-chef.

Maria Balsam, nytillträdd försäljningsdirektör, tycker att företaget är engagerat ”på riktigt” i mångfalds-och jämställdhetsarbetet.

– Genom att öka representationen av kvinnor, både i ledande positioner och i arbetsgrupperna, förbättrar vi både arbetsplatskulturen och trovärdigheten som företag, för vi ska spegla den mångfald som finns i samhället och bland våra kunder.

Men än finns det en hel del att göra inom området.

– Det är inte bara en företagsfråga utan självklart även en branschfråga hur vi ska kunna attrahera nya medarbetare som vill stanna och utvecklas i företaget och i branschen. Det krävs långsiktiga strategier för framtiden och det är något vi ständigt diskuterar både internt och i branschen, säger Jennie Sörman.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...