• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Allt färre IT-chefer i ledningsgruppen

-

IT-chefIT-cheferna håller på att försvinna från ledningsgrupperna. Under en tolvårsperiod har antalet minskat med en tredjedel. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland IT-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av telekomföretaget TDC.

Andelen IT-chefer som sitter i ledningsgruppen är i dag 38 procent. Jämförelser med tidigare undersökningar visar en dramatisk minskning. 2002 var siffran 58 procent, 2007 48 procent och 2011, när TNS Sifo genomförde en liknande undersökning, var siffran 45 procent. Det största tappet har skett för IT-cheferna inom offentlig sektor, där andelen organisationer med IT-chefen i ledningsgruppen har gått från 47 procent år 2011 till 32 procent i år. Det är en minskning med en tredjedel på tre år.

– Detta är en oroande utveckling. Med tanke på att it blir allt viktigare för organisationernas utveckling, borde siffran ha ökat eller i alla fall legat på en jämn nivå. Möjligen är det kopplat till att organisationernas fokus på investeringar överlag har minskat i kölvattnet av finanskrisen, säger Martin Olofsson, strategidirektör på TDC.

Satsar mindre på IT

I undersökningen uppger också fler IT-chefer än tidigare att de inte får någon förståelse och uppskattning från ledningen och styrelsen. Nästan en tredjedel, 32 procent, upplever detta jämfört med 27 procent 2011. IT-cheferna som arbetar inom offentlig sektor känner sig något mindre uppskattade än sina kollegor inom privat sektor.

– Att IT-cheferna känner sig mindre uppskattade av ledning och styrelse hänger sannolikt ihop med att så pass många inte sitter i ledningsgruppen. Genom att ta in fler IT-chefer i ledningsgruppen för man upp it högre på agendan i organisationerna, vilket även gör att IT-cheferna känner ökad prioritet och förståelse, säger Martin Olofsson.

Organisationerna satsar dessutom mindre på IT-chefernas kompetensutveckling. Andelen IT-chefer som ägnar noll till fem dagar per år till kompetensutveckling har ökat med 18 procent de senaste tre åren. Andelen som lägger tio dagar eller mer har minskat med sju procent under samma period.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...