• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Aktiviteter i rymden har betydelse för totalförsvaret

Fler länder ser rymden som en möjlig arena för konflikter i framtiden. Den ses också redan i dag som en underrättelsearena. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har betydelse för Sveriges säkerhet och behöver ses ur ett totalförsvarsperspektiv, det menar Säkerhetspolisen.

-

Främmande makt kombinerar och använder alla resurser i samhället för att nå sina mål. Det är säkerhetshotande verksamhet som utgår från de egna strategiska målsättningarna. Med rymden som en ny arena får främmande makt ytterligare möjligheter.

– Utvecklingen påverkar både underrättelsehotet och säkerhetsläget i Sverige, direkt och indirekt. Att se rymden ur ett totalförsvarsperspektiv är därför nödvändigt och både beredskap och kunskap behöver öka. Det krävs samverkan för att skapa förståelse och motståndskraft, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

En konflikt i rymden kan mycket väl börja med att samhällsviktiga funktioner slås ut genom att ett rymdsystem, till exempel ett navigationssatellitsystem, blir angripet. Och för den som vill kommunicera med sina satelliter och hämta hem data har Sverige ett strategiskt läge.

Två av de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige och som Säkerhetspolisen vet har höga ambitioner för sin rymdverksamhet är Kina och Ryssland. För Kina finns rymden med som ett av de områden man vill vara ledande inom senast år 2049.

Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen

– För Kina och Ryssland är rymden viktig både ur ett militärt och civilt perspektiv. Länderna är också mycket intresserade av att skaffa sig kunskap om svensk forskning som bidrar till utvecklingen i rymden. Det här behöver fler med verksamhet som kan kopplas till rymden skapa sig ökad medvetenhet om.

I slutet av november 2021 föreslog Rymdlagsutredningen att Säkerhetspolisen får ett delvis nytt uppdrag. Det handlar bland annat om samråd vid beslut om tillstånd i frågor som rör Sveriges säkerhet.

– Rymdlagsutredningens förslag är bra utifrån att man ser på Sveriges säkerhet ur ett bredare perspektiv. Däremot ser Säkerhetspolisen att det finns behov av att gå längre när det gäller frågan om mottagande av signaler från rymden. Anledningen är att satelliter med dubbla användningsområden kan användas för underrättelseinhämtning. Det är bra att utredningen konstaterar att den här frågan behöver utredas vidare, säger Charlotte von Essen.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte AI främst nya cyberhot utan förstärker redan befintliga hot. Tekniken...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

REKLAMSAMARBETE

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...