• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Företagen har mycket bättre data att gå på än en tafflig ljudström från ditt frukostbord”

Att telefonerna avlyssnar oss utan att vi vet om det stämmer inte, det säger Karl Emil Nikka, IT-säkerhetsspecialist och säkerhetspoddare.

-

REPLIK på artikel Spionerar telefonen på dig?, publicerad den 11 oktober. 

– Till att börja med är det endast det underliggande operativsystemet i telefonen, det vill säga Android eller iOS, som kan komma åt allt på mobilen. Den information som skickas till Google respektive Apple när du använder röstassistenterna (Google Assistant och Siri, red. anm.) är endast den ljudupptagning som kommer strax före samt efter triggerfaserna ”Hej Google” respektive ”Hej Siri”. Hade någon annan data från dem lämnat telefonerna hade det synts i trafikloggarna, säger Karl Emil och uppmanar skribenten att gärna motbevisa honom: 

– Det är fritt fram att visa mig en trafiklogg som bevisar att jag har fel. 

Vidare bekräftar han att det finns ett problem med att appar lyssnar av oss utan att det är själva tanken med appen. Men, i iOS och från och med Android 12 som kommer i höst finns det en indikator som visar när dessa appar har åtkomst till din mikrofon. I iOS rör det sig om en orange prick. Apparna kan således inte lyssna på vad som sägs utan att det samtidigt indikeras. 

Karl-Emil Nikka

– Skribenten råder även läsarna att testa om telefonen avlyssnar dig själv. För det första skulle detta förutsätta att mobilen skulle vara ny, alla konton på sociala medier skulle vara nya – ja, allt skulle behöva vara nytt. Och när SVT testade detta i fjol så fick de inte upp några annonser baserat på vad de pratat om. 

För det är nämligen den data vi delar med oss på sociala medier och i sökmotorer som ligger till grund för vad företagen vet om dig. De skapar profiler kring dig baserat på vad du skriver, vilka kontakter du har, vad du gillar, och så vidare. 

– När vi använder sociala medier, och webben över lag, finns det spårningskoder på de platser vi besöker som i sin tur förser Google och Facebook med information. Dessa företag har alltså mycket bättre data att gå på än en tafflig ljudström från ditt frukostbord, säger Nikka. 

Nikka förklarar att de riktade annonserna kan vara så pricksäkra att det känns som att bli avlyssnad. Det beror på den mängd data som annonsnätverken har samlat in om oss och våra vänner. Den upplevda pricksäkerheten kan också bero på det så kallade Baader-Meinhof-fenomenet. Vi ser tusentals annonser varenda dag men minns bara de som fick oss att reagera.    

Vad är faran med att skrämma upp folk med att deras telefoner avlyssnar dem? 

– Vi har så många riktiga IT-säkerhetsproblem och integritetsproblem som vi måste ta itu med så vi kan inte lägga tid på att försöka slå sönder halmgubbar samtidigt. Det stjäl också fokus från den riktiga frågan: är du bekväm med att annonsnätverken samlar in all denna data om dig? 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...