• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Zoom stärker säkerheten

Nu blir det säkrare för Zoom-användare att dela med sig av data och känslig information i telefonsamtal och virtuella grupprum under online-möten, i och med att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Rooms-funktioner.

-

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar i separata telefonsamtal och Breakout Rooms under Zoom-möten. Hittills har end-to-end-kryptering endast varit möjligt att använda under själva online-mötena. Säkerhetstillägget till de två funktionerna innebär att användarna kan få större kontroll över och ökat skydd av känsliga data även under telefonsamtal och i de virtuella grupprummen under online-möten.

– Vi ser ett behov av att utöka end-to-end-krypteringen till fler funktioner i vår omfattande kommunikationsplattform. Med säkerhetstillägget för Zoom Phone och Zoom Breakout Rooms får användare nu en intuitiv och säker kommunikation, oavsett om det handlar om ett telefonsamtal eller ett gruppsamtal under ett online-möte, säger Ole Mygind, försäljningschef för Zoom i Norden och Benelux.

Zooms säkerhetstillägg tillåter användare att aktivera end-to-end-krypteringsfunktionen under ett pågående telefonsamtal om det plötsligt uppstår ett behov av att öka säkerhetsnivån under samtalets gång. När användaren aktiverar end-to-end-krypteringen kommer konversationen endast att vara synlig för avsändaren och mottagaren av telefonsamtalet. Användare kommer också att kunna verifiera om end-to-end-krypteringen är aktiverad för samtalet via en unik säkerhetskod.

Förutom ökat skydd under telefonsamtal innebär plattformens stärkta säkerhet även att både Zooms telefoni och virtuella grupprum är bättre skyddade mot kontostölder, samt att automatiska uppdateringar blir säkrare. Dessa är bara några av alla de fördelar som Zooms säkerhetsförstärkningar ger användarna för att de bättre ska kunna skydda sina personliga data i den flexibla och innovativa kommunikationsupplevelsen på Zooms plattform, såsom de känner den.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...