- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Ytterligare åtgärder för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Regeringen har beviljat en investering i Tofta garnison på Gotland. Investeringen är en del i regeringens arbete med att stärka Sverige och bygga upp den militära närvaron på Gotland.

-

Max Elger, finansmarknadsminister (S)

Sedan 2014 genomför regeringen en kraftig förstärkning av Sveriges totalförsvar. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen beslutat om att anslagen till det militära försvaret ska öka med 2 miljarder kronor under 2022, samt att försvarsanslagen ska nå två procent av BNP så snart det är möjligt.

Som ett led i arbetet med att stärka Sverige beviljar regeringen nu Fortifikationsverket att investera upp till 1,6 miljarder kronor i Tofta garnison på Gotland. Beslutet är en av flera åtgärder och investeringar som regeringen har beslutat om för att stärka Sveriges försvarsförmåga ytterligare.

– Rysslands invasion av Ukraina är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Vi ska med kraft försvara Sverige och svenska värderingar. Det gör vi genom att stärka Sverige och svensk försvarsförmåga. Denna investering är en viktig del i det arbetet, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Investeringen kommer förbättra förutsättningarna för att bedriva den utbildning av värnpliktiga som återupptagits. Investeringen innefattar bland annat byggnation av ett servicecenter för att omhänderta soldaternas personliga utrustning, en kasern för förläggning av de värnpliktiga och en sjukvårdsmottagning för soldaterna. Det ska även byggas en matsal med 200 sittplatser, en grovspolanläggning för stridsvagnar och en vårdhall för olika typer av fordon. Byggnationerna ska vara färdiga under 2026.

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: 82 % av svenska organisationer upplevde betydande säkerhetsincidenter det senaste året 

Statistiken kommer samtidigt som cyberhoten ökar och säkerheten och IT-teamen förväntas hålla sina organisationer skyddade från sådana hot. 91 procent av de tillfrågade uppgav att de...

Svensk utbildning hjälper IT-proffs i karriären

Vad är det för kurser och vad får man lära sig?– Vi arbetar för ISACA här i Sverige och hjälper bland annat säkerhetschefer, IT-revisioner...
- Annons -

HiQ vinner ramavtal med Statens Servicecenter

– Det är väldigt roligt att vi vinner detta ramavtal. Cyberhot är en stor del av dagens digitala samhälle, och att organisationer arbetar förebyggande...
- Annons -

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...