• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

VI FRÅGAR SÄKERHETSPANELEN:

-

Inom vilket/vilka områden tycker du att det behövs fler utbildningar för branschen och varför?

Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet

Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet. Foto: Företagsuniversitetet.

Vi på Företagsuniversitetet ser framför allt en tydlig efterfrågan på utbildningar inom säkerhetsskydd på olika nivåer och försöker förstås matcha det som utbildningsarrangör. Både vår Säkerhetsskydd – grundkurs med fokus på personalsäkerhet och vår Diplomerad säkerhetsskyddsutbildning är otroligt populära. Sedan är våra yh-kortkurser, Cybersäkerhet och Ledning och samordning av cyber- och informationssäkerhet väldigt efterfrågade så vi har flera starter planerade i år. Sammantaget ser vi att säkerhetsskydd och cybersäkerhet är två heta områden för alla som arbetar med säkerhet och på säkerhetsavdelningen. Sedan tidigare har det ju också aviserats att det behövs fler säkerhetstekniker inom larm och CCTV, bland annat eftersom det sker en generationsväxling där.

Olov Erixon, NSD. Foto: NSD

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har under hösten intervjuat säkerhetsansvariga i ett stort antal av företagen i stockholmsbörsens OMX30-index rörande industrispionage och cyberbrottslighet. Deras svar ger vid handen att kvalificerat utbildade i IT-säkerhet är en mycket trång sektor i Sverige. Det tidvatten av framför allt IT-relaterad brottslighet som de utsätts för utgör ett ihållande och aldrig avtagande hot. Det säger sig självt att små och medelstora företag (som inte själva är i IT-branschen) mot den bakgrunden endast kan tillgå den kompetens som finns i konsultvärlden. Eftersom IT-säkerhetsexperter är högt värderade på arbetsmarknaden framstår det som besynnerligt att denna bristsituation inte kan åtgärdas.

Conny Larsson, SIG Secuirty.

Conny Larsson, SIG Security

Ett område som vi generellt måste bli bättre på – och detta har gällt mycket länge – är att kommunicera mellan teknik och juridik. När teknikern talar om t.ex. behörighet är det fråga om vad personalen KAN göra (access). När juristen talar om behörighet är det fråga om vad personalen FÅR göra. Detta är en viktig skillnad som jurister och tekniker kanske inte tänker på när de samtalar och det finns många fler exempel. Vi måste lära oss av varandra för att förstå vilka möjligheter tekniken erbjuder och få juridiken att utformas på ett sätt så att möjligheterna kan tillvaratas på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen. Detta gäller i hög grad även den del av säkerhetsarbetet som inte bara handlar om teknik. Där gäller det för säkerhetsfolk att lära sig mer om juridiken för att förstå vad som är tiilåtet att göra och hur information får användas. Samtidigt måste juridiken bli bättre på att förstå hotbilder, skadeverkningar och behovet av åtgärder för att vi ska få en lagstiftning och rättstillämpning som fungerar optimalt i de olika sammanhangen. Sammanfattningsvis behöver vi öka vår kompetens i varandras olika områden och inte fastna i ett stuprörstänkande. Annars riskerar vi en situation där nödvändiga säkerhetsåtgärder kan vara olagliga och att vi bevarar en lagstiftning som inte håller måttet.

Secuirty Advisory Board instiftades av Aktuell Säkerhet 2003 för att stimulera, utveckla och informera om säkerhetsarbetet i Sverige. I rådet sitter representanter från branschens ledande organisationer och företag. I varje nummer av tidningen och till varje I FOKUS ger dess experter sin syn i aktuella frågor.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...