• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

”Vi befinner oss i en kronisk kristid”

Samhällsdebatören Patrik Oksanen var inledningstalare Forum Säkerhetsskydd och hans uppgift var att beskriva dagens hotbild.

-

Charlie Söderberg var dagens moderator, här i samtal med Fredrik Agemark, Regeringskansliet. Längst till vänster syns Mikael Toll, Ramboll, följt av Patrik Oksanen och Johan Peterson, Ramboll.

– Vi befinner oss i en ”kronisk kristid” med en rad av händelser som avlöser varandra, säger Oksanen och lyfte bland annat kriget i Ukraina, cyberattacker, klimatförändringar, kinesiska polisstationer och övergången från industri- till informationssamhälle.

Måndagen den 5 december arrangerade Företagsuniversitetet årets andra Forum Säkerhetsskydd på Palmsalen i Posthuset. Över hundra deltagare var på plats för att lyssna, lära och diskutera. Det var en namnkunnig skara talare som återfanns på scenen, där man varvade mellan hellekopterbilden och ner i aktuella case. Där som sagt Patrik Oksanen fick dra de stora penseldragen kring hotbilden just nu – en stor del av hans talartid rörde sig kring ett revanschlystet Ryssland med Putin i spetsen och Kinas ledare Xi Jinping vars mål är att Kina ska vara världsledande till år 2049 det vill säga 100 år efter Moa Zedung utropade Folkrepubliken Kina. Mikael Toll, senior rådgivare Resiliens hos Ramboll, gick in på de säkerhetspolitiska hoten som han ser mot vår energiförsörjning.

– Samtidigt som energisystemen går genom flera stora samhällsförändringar påverkas vi av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Vi har kanske inte tittat på de effekter som den förändringen innebär säkerhetspolitiskt. Exemplevis så är Kina världsmakten när det kommer till hållbara energisystem.

Förändrat omvärldsläge

Detta följdes av två praktiska exempel på väl genomfört säkerhetsskyddsarbete. Först ut Teracoms säkerhetschef och vice vd, Johan Petersson, som berättade om hur de förändrat verksamheten för att matcha ett förändrat omvärldsläge. Säkerhet ska genomsyra allt det som Teracom gör. Bolaget har gjort en resa från att vara mer kommersiellt till att i dag ha en samhällsstöttande roll vad gäller yttäckande säkra och robusta nät för radio, TV och samhällsviktiga uppkopplade system.

– När jag klev in ställde vi om bolaget tillbaka till ”lilla televerket” och numera löser vi all vår verksamhet med egen personal. Vi har dimensionerat vår robusthet för extrema ansträngningar.

Regeringskansliets säkerhets- och säkerhetskyddschef Fredrik Agemark berättade om hur man bygger säkerhet i Regeringskansliet. Ett föredrag som inleddes genom att ta deltagarna tillbaka till Oslo 2011 där Breiviks terrordåd inleddes med att spränga regeringsbyggnaden.

– Varje extrem händelse innebär att vi gör förändringar i vårt arbete för att alltid kunna möta nästa händelse, säger Agemark.

Läs mer om dagen och om alla föredrag hos Företagsuniversitetet:

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...