• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

”Vi befinner oss i en kronisk kristid”

Samhällsdebatören Patrik Oksanen var inledningstalare Forum Säkerhetsskydd och hans uppgift var att beskriva dagens hotbild.

-

Charlie Söderberg var dagens moderator, här i samtal med Fredrik Agemark, Regeringskansliet. Längst till vänster syns Mikael Toll, Ramboll, följt av Patrik Oksanen och Johan Peterson, Ramboll.

– Vi befinner oss i en ”kronisk kristid” med en rad av händelser som avlöser varandra, säger Oksanen och lyfte bland annat kriget i Ukraina, cyberattacker, klimatförändringar, kinesiska polisstationer och övergången från industri- till informationssamhälle.

Måndagen den 5 december arrangerade Företagsuniversitetet årets andra Forum Säkerhetsskydd på Palmsalen i Posthuset. Över hundra deltagare var på plats för att lyssna, lära och diskutera. Det var en namnkunnig skara talare som återfanns på scenen, där man varvade mellan hellekopterbilden och ner i aktuella case. Där som sagt Patrik Oksanen fick dra de stora penseldragen kring hotbilden just nu – en stor del av hans talartid rörde sig kring ett revanschlystet Ryssland med Putin i spetsen och Kinas ledare Xi Jinping vars mål är att Kina ska vara världsledande till år 2049 det vill säga 100 år efter Moa Zedung utropade Folkrepubliken Kina. Mikael Toll, senior rådgivare Resiliens hos Ramboll, gick in på de säkerhetspolitiska hoten som han ser mot vår energiförsörjning.

– Samtidigt som energisystemen går genom flera stora samhällsförändringar påverkas vi av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Vi har kanske inte tittat på de effekter som den förändringen innebär säkerhetspolitiskt. Exemplevis så är Kina världsmakten när det kommer till hållbara energisystem.

Förändrat omvärldsläge

Detta följdes av två praktiska exempel på väl genomfört säkerhetsskyddsarbete. Först ut Teracoms säkerhetschef och vice vd, Johan Petersson, som berättade om hur de förändrat verksamheten för att matcha ett förändrat omvärldsläge. Säkerhet ska genomsyra allt det som Teracom gör. Bolaget har gjort en resa från att vara mer kommersiellt till att i dag ha en samhällsstöttande roll vad gäller yttäckande säkra och robusta nät för radio, TV och samhällsviktiga uppkopplade system.

– När jag klev in ställde vi om bolaget tillbaka till ”lilla televerket” och numera löser vi all vår verksamhet med egen personal. Vi har dimensionerat vår robusthet för extrema ansträngningar.

Regeringskansliets säkerhets- och säkerhetskyddschef Fredrik Agemark berättade om hur man bygger säkerhet i Regeringskansliet. Ett föredrag som inleddes genom att ta deltagarna tillbaka till Oslo 2011 där Breiviks terrordåd inleddes med att spränga regeringsbyggnaden.

– Varje extrem händelse innebär att vi gör förändringar i vårt arbete för att alltid kunna möta nästa händelse, säger Agemark.

Läs mer om dagen och om alla föredrag hos Företagsuniversitetet:

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...