• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Varför används inte bilden?

-

Varför används inte bilden
Medverkande från vänster; Anders Hall från Polisen, Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Roger Haddad (fp), riksdagsledamot Justitieutskottet och Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige. Debatten leddes av Hasse Aro.

Den inledande problemställningen är varför polisen inte utreder brott när det finns bra bildbevis från t ex övervakningskameror. Enligt Hasse Aros inledning kan 97-98 procent av de gärningsmän som fastnat på bild identifieras. Trots detta fortsätter polisen allt för sällan utredningen och i de fall där så sker läggs de ofta ner av åklagare, bland annat på grund av att brott inte kan bevisas.

Det var en intressant panel som debatterade kameraövervakning. Medverkande var Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Anders Hall från Polisen, Roger Haddad (fp), riksdagsledamot Justitieutskottet och Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige. Debatten leddes av Hasse Aro.

Hasse Aro tog upp tre aspekter kring kameraövervakning; förebyggande av brott, uppklarande av brott samt upplevd trygghet.

Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, inledde med att påvisa att problemet är att kameralagen kretsar alltför mycket kring kameran som teknisk pryl och inte kring bilden på förövaren. Detta inskränker möjligheten till kameraövervakning och har snarare bidragit till ett ”juristernas paradis”. Kameran i sig är inte intressant, utan det är bilden som bör vara central. Integritetsdebatten handlar dessutom för mycket om förövaren, snarare än brottsoffret, vilket enligt Björn är fel fokus. Vidare visar de flesta undersökningar att människor känner sig tryggare med övervakningskameror. Tekniska hjälpmedel kring säkerhet är en naturlig framtid, då mänsklig arbetskraft är dyr samtidigt som bevakningsbehovet ökar. Men för att det ska fungera måste bilden sättas i centrum, inte kameran.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, beskrev läget som frustrerande för svensk Handels medlemmar eftersom de brott som drabbar dem varje dag inte utreds. Situationen i butikerna är orimlig. Branschen har 4,6 miljarder i förlust varje år på grund av stölder, och trots att många ärenden har gott bevismaterial i form av bilder läggs utredningarna ofta ner. Andelen ärenden som polisen lagt ner har under de senaste två åren ökat med 40 procent. Butikerna har goda möjligheter att ha kameraövervakning utan speciellt tillstånd, men polisen använder sällan bilderna i utredningarna. Endast 34 procent av de som grips får någon form av strafföreläggande. Polisens vilja att utreda har enligt Per minskat. Dessutom är det en skev fördelning mellan olika branscher, där brott mot statligt ägda företag, t ex Systembolaget, utreds i högre grad än t ex livsmedelsbranschen. Detta har lett till att många branscher drar sig för att anmäla brott.

Per Geijer avslutade debatten med att uttrycka en oro. Företagarna har tappat tron på rättsväsendet. De får inte den hjälp de behöver och har inte rätten att skydda sig. Och vi måste kunna leverera en grundläggande trygghet för att handlarna ska kunna existera och betala skatt i vårt land.

Tom Vetterlein på Stanely Security har skrivit referatet från seminariet som de var medarrangörer av. Du kan läsa det i sin helhet här.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...