• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Varför används inte bilden?

-

Varför används inte bilden
Medverkande från vänster; Anders Hall från Polisen, Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Roger Haddad (fp), riksdagsledamot Justitieutskottet och Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige. Debatten leddes av Hasse Aro.

Den inledande problemställningen är varför polisen inte utreder brott när det finns bra bildbevis från t ex övervakningskameror. Enligt Hasse Aros inledning kan 97-98 procent av de gärningsmän som fastnat på bild identifieras. Trots detta fortsätter polisen allt för sällan utredningen och i de fall där så sker läggs de ofta ner av åklagare, bland annat på grund av att brott inte kan bevisas.

Det var en intressant panel som debatterade kameraövervakning. Medverkande var Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, Anders Hall från Polisen, Roger Haddad (fp), riksdagsledamot Justitieutskottet och Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige. Debatten leddes av Hasse Aro.

Hasse Aro tog upp tre aspekter kring kameraövervakning; förebyggande av brott, uppklarande av brott samt upplevd trygghet.

Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, inledde med att påvisa att problemet är att kameralagen kretsar alltför mycket kring kameran som teknisk pryl och inte kring bilden på förövaren. Detta inskränker möjligheten till kameraövervakning och har snarare bidragit till ett ”juristernas paradis”. Kameran i sig är inte intressant, utan det är bilden som bör vara central. Integritetsdebatten handlar dessutom för mycket om förövaren, snarare än brottsoffret, vilket enligt Björn är fel fokus. Vidare visar de flesta undersökningar att människor känner sig tryggare med övervakningskameror. Tekniska hjälpmedel kring säkerhet är en naturlig framtid, då mänsklig arbetskraft är dyr samtidigt som bevakningsbehovet ökar. Men för att det ska fungera måste bilden sättas i centrum, inte kameran.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, beskrev läget som frustrerande för svensk Handels medlemmar eftersom de brott som drabbar dem varje dag inte utreds. Situationen i butikerna är orimlig. Branschen har 4,6 miljarder i förlust varje år på grund av stölder, och trots att många ärenden har gott bevismaterial i form av bilder läggs utredningarna ofta ner. Andelen ärenden som polisen lagt ner har under de senaste två åren ökat med 40 procent. Butikerna har goda möjligheter att ha kameraövervakning utan speciellt tillstånd, men polisen använder sällan bilderna i utredningarna. Endast 34 procent av de som grips får någon form av strafföreläggande. Polisens vilja att utreda har enligt Per minskat. Dessutom är det en skev fördelning mellan olika branscher, där brott mot statligt ägda företag, t ex Systembolaget, utreds i högre grad än t ex livsmedelsbranschen. Detta har lett till att många branscher drar sig för att anmäla brott.

Per Geijer avslutade debatten med att uttrycka en oro. Företagarna har tappat tron på rättsväsendet. De får inte den hjälp de behöver och har inte rätten att skydda sig. Och vi måste kunna leverera en grundläggande trygghet för att handlarna ska kunna existera och betala skatt i vårt land.

Tom Vetterlein på Stanely Security har skrivit referatet från seminariet som de var medarrangörer av. Du kan läsa det i sin helhet här.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...