- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i de behov av åtgärder som framkommit under covid-19-pandemin. Lars Hedengran, jurist och rättschef på Socialdepartementet, har utsetts till särskild utredare.

-

- Annons -

– Genom att tillsätta den här utredningen tar vi vara på erfarenheterna från covid-19-pandemin och stärker samhällets förmåga att hantera framtida pandemier eller epidemier, säger socialminister Lena Hallengren.

– Jag är glad och hedrad över att få ta mig an detta viktiga uppdrag. Under pandemin har jag varit involverad och delaktig i allt lagstiftningsarbete som rör pandemihanteringen. De erfarenheterna blir viktiga i arbetet med att ta fram en ny smittskyddslag som är anpassad inför framtida pandemier, säger Lars Hedengran, tillträdande särskild utredare.

Utredningen ska se över hur det kan skapas bättre lagstöd för att hantera framtida pandemier eller epidemier. I uppdraget ingår att bland annat att se över behovet av ny reglering för att vid behov ha möjlighet att begränsa folksamlingar för att minska risken för smittspridning vid nya sjukdomsutbrott. Utredaren ska även analysera behovet av att koppla tillsyn och eventuella sanktioner till den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning.

- Annons -

Utredaren ska också se över bestämmelserna om testning och smittspårning, med syftet att regelverket i förväg ska bli bättre utformat för en situation där behovet kraftigt överstiger ett normalläge.

I uppdraget ingår att se över frågan om extraordinära smittskyddsåtgärder, till exempel vad gäller möjlighet till provtagning vid inresa till Sverige eller möjlighet till tillfälliga regionala reseförbud inom Sverige. Frågorna om extraordinära smittskyddsåtgärder förutsätter noggranna överväganden vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. Eventuella åtgärder ska inte gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att förebygga eller motverka en omfattande smittspridning.

Ytterligare en del i uppdraget är att se över hur smittskyddet kan stärkas för vissa grupper inom socialtjänsten. Utredaren ska bland annat se över möjligheten att ställa krav på att särskilda boenden vidtar nödvändiga smittskyddsåtgärder. Här ingår att utreda lagstöd för dels isolering av smittskyddsskäl, dels för att vårda smittade separat inom särskilda boenden.

Utredaren ska även se över hur reglerna för smittbärarpenning kan utformas för att bli bättre anpassade till en situation där fler behöver stanna hemma från jobbet, samt se över hur pandemivaccinationer redan från början kan inkluderas i nationella vaccinationsregistret.

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Karl Emil Nikka nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2021

– Det här var fantastiskt roligt att mycket oväntat. Det är verkligen en ära att få sällas till skaran av profiler som har nominerats genom åren,...
- Annons -

Nytt nordiskt samarbete mellan Parakey och Unloc

– Efter att ha haft dialog med Unloc i flera år har vi nu konkreta förfrågningar från kunder om att använda Parakeys marknadsledande lås...
- Annons -

Företag inom bank och finans betalar högt pris vid ransomware-attacker

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att endast 25 procent av de drabbade företagen inom bank och finans betalade...
- Annons -

Amido utsett till mest innovativa proptechbolag

”Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med samhället som slutkund. De digitala verktygen kan...
- Annons -

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...
- Annons -

Würth storsatsar på släckare avsedd för bränder i litiumjonbatterier

– Det är många i dag som efterfrågar den här typen av brandsläckare, säger Rune Clasen, som ansvarar för Würts butiker i Norge.Würth levererar...

Nytt grepp för att stärka Sveriges cyberförsvar

Allt fler uppkopplade enheter och en ökad digitaliseringsgrad gör det möjligt för angripare att hacka sig in och komma över värdefull information. Enligt Cybersecurity...

Ramboll levererar säkerhetskonsulter till Sveriges kommuner

– I en värld som förändras snabbt och ibland oförutsägbart ökar behovet av resiliens, alltså att vara förberedd för olika scenarier. Det handlar om...

Arlandas Terminal 5 får effektivare säkerhetskontroll

Schneider Electric har gjort flera installationer åt Swedavia och Arlanda de senaste åren och har även mycket goda erfarenheter av att driva stora projekt...

IT-säkerhetsansvariga slarvar med patchar i kampen mot ransomware

Ransomware är en av de mest utbredda cyberattackmetoderna i dag och antalet drabbade företag blir allt fler och fler. En del av förklaringen kan...

Hon blir ÖB:s nya militärpolitiska rådgivare

Hon kommer närmast från egen verksamhet som försvarspolitisk expert, och har exempelvis modererat konferenser och varit utredare inom militärt och civilt försvar. Annika Nordgren Christensen...

IMY inleder granskning av inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.Svenskt Fordonsskydd Ltd...

Prosero förvärvar Nordland Lås & Sikkerhet AS

– Med Nordland Lås & Sikkerhet tillförs ytterligare en lokal ledare till Proseros bolagsportfölj och vi är stolta över att kunna välkomna dem till...

Anslagen till SOS Alarm ökar

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...