• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Utredning föreslår operativ krishantering vid cyberattacker och andra allvarliga driftsstörningar i betalningssystemet

Finansmarknadsminister Niklas Wykman tog i förra veckan emot utredningen om operativ krishantering i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

-

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M)

Redan 2007 pekade Riksrevisionen på behovet av en tydligare ansvarsfördelning för operativ krishantering inom betalningssystemet. Flera rapporter och utredningar har sedan dess landat i liknande slutsatser. Nyligen har internationella valutafonden (IMF), i en utvärdering av det svenska finansiella systemet, efterfrågat ett tydligare ramverk för att hantera cyberincidenter och operativa kriser.

Mot denna bakgrund föreslår nu Finansdepartementets särskilda utredare att en krishanterande funktion inrättas vid Riksbanken. Funktionen ska agera i händelse av en allvarlig driftsstörning i betalningssystemet eller i andra delar av den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

– Att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot är en prioriterad fråga för regeringen och behovet av en funktion för operativ krishantering har framhållits länge. Det är därför välkommet att utredningen nu lämnas, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Riksbanken tillhandahåller Sveriges centrala betalsystem RIX och har ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Man har också i uppgift att övervaka den finansiella infrastrukturen.

Tillsammans med Riksbanken föreslås Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och vissa finansiella företag ingå i arbetet, som ska fokusera på operativ krishantering vid allvarliga driftstörningar, såväl i fredstida krissituationer som vid höjd beredskap.  

– En funktion för operativ krishantering är en viktig pusselbit som saknas i dag. Här krävs samarbete och handlingskraft. Den rollfördelning vi har i dag är i grunden bra men eftersom det handlar om samarbete mellan å ena sidan myndigheter under dels regeringen, dels riksdagen, och å andra sidan privata företag, finns det ett värde av större tydlighet kring vem som gör vad i skarpt läge, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...