• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Upptäcka dataintrång tar för lång tid

-

wadebaker_verizonVerizons säkerhetsexperter har med hjälp av avancerade analystekniker kommit fram till att 92 procent av samtliga säkerhetsincidenter över en tioårsperiod kan härledas till nio grundmönster. Mönstren varierar utifrån den bransch brottslingarna riktat in sig på. Med hjälp av resultaten i Verizons 2014 Data Breach Investigations Report, kan företag och organisationer bygga upp relevanta processer och system som effektivt bemöter cyberhoten.
– Vi har analyserat hur genomförda IT-brott har utvecklats under tio år och kan nu krasst konstatera att brottslingarna oftast ligger flera steg före de flesta organisationer. Genom avancerade analyser av big data samt att integrera detta till riskhanteringen kan organisationer dock börja vända trenden och motverka cyberbrott mer effektivt och på ett mer strategiskt sätt, säger Wade Baker, ansvarig författare för rapporten.

– Organisationer behöver inse att ingen går säker mot dataintrång. Det blir särskilt tydligt i och med faktumet att det tar allt längre tid för en organisation att upptäcka ett intrång – ofta veckor eller månader -, medan själva intrånget ofta kan genomföras på bara några minuter, säger Wade Baker.

Nio hotmönster från rapporten:

Olika typer av användarmisstag, exempelvis när en anställt skickar information till fel email-mottagare.

Så kallad crimeware (olika typer av skadlig kod som utformats för att ta kontroll over andra system).

Insiderbrott, inklusive missbruk av befogenheter kring informationshantering.

Fysiska stölder av IT-enheter, inklusive borttappade enheter.

Attacker mot webbapplikationer.

Överbelastningsattacker (DDoS-attacker).

Cyberspionage.

Intrång i kassasystem (PoS-system).

Betalkortsrelaterade brott (skimming).

Årets rapport visar att de tre vanligaste incidenterna i en given bransch uppgår till hela 72 procent av alla incidenter inom branschen i fråga. Exempelvis, visar det sig att IT-brott mot organisationer inom bank- och finansbranschen i 75 procent av fallen är relaterade till attacker mot webbapplikationer och kontokorts-skimming, medan 54 procent av de incidenter som organisationer inom tillverkande industri tampas med består av cyberspionage och överbelastningsattacker. De vanligaste attackerna inom detaljhandeln är överbelastningsattacker (33 procent) och intrång i kassasystemen (31 procent).

Läs hela rapporten: http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/

Om rapporten:

Årets rapport omfattar fler än 1 300 genomförda dataintrång och 63 000 rapporterade säkerhetsincidenter. För första gången omfattar rapporten även säkerhetsincidenter som inte har lett till intrång, vilket medför en bättre förståelse kring säkerhetsläget som helhet. Under de tio år som rapporten har sammanställts har över 3800 dataintrång analyserats. Verizon är en av de 50 organisationer som bidragit med data och analyser till årets rapport.

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....