• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Larmsystem ökar anställdas känsla av trygghet inom socialtjänst och boendeverksamheter

Personal inom vårdboenden, omsorgsboenden och socialt arbete möter i allt större utsträckning hot och våld i sin arbetsmiljö. Att yrkesgrupperna hör till de mest utsatta bekräftas i en ny, kvalitativ kundundersökning av AddSecure. Mot den bakgrunden introducerar AddSecure en ny guide, som belyser vilka förebyggande åtgärder som krävs för att skapa tryggare arbetsmiljöer för utsatta yrkesområden.

-

I AddSecures undersökning, som tittar närmre på hur personalen inom olika boendeverksamheter och socialt arbete upplever tryggheten, framkommer det att otryggheten ofta förvärras vid ensamarbete och hembesök hos vårdtagare. Bland de situationer som upplevs mest otrygga nämns interaktion med utåtagerande individer, obehöriga besökare och interna konflikter mellan vårdtagare. Nästan hälften av de tillfrågade uppger att de varit i situationer där de borde ha larmat.

− Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Det vi sett på senare år, som bekräftats genom bland annat undersökningar av Arbetsmiljöverket, är att hot och våld blivit ett allt större arbetsmiljöproblem. Branscher som sticker ut är bland annat ensamarbetare och olika former av omsorg och sociala tjänster. När vi frågar våra kunder inom dessa arbetsgrupper om vilka verktyg eller metoder de främst arbetar med för att skapa trygghet nämner en majoritet förebyggande åtgärder, där bland annat larm är en viktig säkerhetsåtgärd, säger Peter Johansson, affärsområdeschef Smart Alarms på AddSecure.

Larm, eller möjligheten att larma, anses vara ett viktigt verktyg för att säkerställa säkerheten både för medarbetare och klienter. 4 av 5 av de intervjuade svarade att möjligheten att larma ökar känslan av trygghet på jobbet.

− Att trygga utsatta yrkesgrupper har länge varit ett av våra största fokusområden på AddSecure. Vi tror att en god kombination av tekniska kommunikations- och larmlösningar, samt förebyggande utbildningsinsatser, skapar tryggare arbetsmiljöer. Det kan också hjälpa arbetsgivare att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om ensamarbete, och hot och våld i arbetsmiljön. Med vår nya guide vill vi rikta fokus på problematiken och öka medvetenheten kring de åtgärder som kan öka tryggheten inom socialtjänst och boendeverksamheter, säger Peter Johansson.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...