• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Kostnader för cyberattacker dubblades under 2023

Över hälften av de tillfrågade organisationerna i en ny undersökning utsattes förra året för en cyberattack eller incident som hindrade åtkomst till data. Kostnaderna för organisationers cyberattacker har också fördubblats under 2023 och överstiger nu 14 miljoner svenska kronor i genomsnitt, vilket kan jämföras mot 6,8 miljoner svenska kronor 2022.

-

I Dell Technologies Global Data Protection Index presenteras svar från 1500 IT-chefer runt om i världen och nya utgåvan visar att 9 av 10 IT-chefer upplevde IT-störningar under året som gick och externa säkerhetsintrång var den vanligaste orsaken till dataförluster eller systemavbrott. Av de som utsattes för cyberattacker uppgav en majoritet, 55 procent, att angriparna fick tillträde via användare som klickade på skadliga länkar, exponerat sina användaruppgifter eller fått sina mobila enheter hackade. 

De nya siffrorna visar också att konsekvenserna blir allt mer kostsamma. Kostnaderna för cyberattacker-relaterade händelser fördubblades under 2023 och uppgick i genomsnitt till 14,6 miljoner svenska kronor, en ökning från 6,8 miljoner svenska kronor år 2022. 

När det gäller så kallade ransomware-attacker, cyberbaserade utpressningsförsök, tror 74 procent av IT-cheferna att de skulle få tillbaka all sin data så länge de betalade lösensumman och 66 procent tror inte att de kommer bli attackerade igen om de betalar lösensumman. Men även om många tror på lösensummor, så uppgav endast 28 procent av de som hade försäkring mot ransomware att de fick full ersättning via sin försäkring. Det berodde bland annat på att de inte kunnat visa att de haft tillräckligt gott skydd på plats eller på grund av att det aktuella scenariot inte medgav full utbetalning från försäkringen.

Undersökningen från Dell visar också att Generativ AI, GenAI, blir ett allt viktigare strategiskt verktyg för IT-cheferna när det gäller att stärka skyddet mot cyberattacker. 52 procent uppger att GenAI kommer bidra till bättre säkerhet i deras organisationer. Det finns samtidigt en farhåga kring utvecklingen hos de svarande eftersom GenAI också förutspås generera stora volymer ny data som måste skyddas. IT-cheferna hade i genomsnitt 26 timmars oplanerade driftstopp under 2023 och förlorade i genomsnitt 2,45 TB data.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...