• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Företagsledare vill automatisera inom cybersäkerhet

Bland chefer inom cybersäkerhet finns en stark tilltro till AI och automatisering för att möta den ständigt växande hotbilden på nätet. Företagen fortsätter att öka sina investeringar i cybersäkerhet, samtidigt som de strävar efter färre leverantörer som kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar. Det är några av resultaten i en stor global undersökning från Palo Alto Networks.

-

Palo Alto Networks har presenterat en ny global undersökning som redovisar företagens utmaningar, prioriteringar och åsikter om aktuella säkerhetsfrågor – och inte minst hur de ser på framtidens cybersäkerhet. 1 300 ledare i större företag med ansvar för cybersäkerhet har medverkat i undersökningen.
 

Åsa Edner, Sverigechef för Palo Alto Networks

– Vår studie visar att företagen har svårt att hitta kvalificerade leverantörer för att möta dagens och morgondagens hotbild. Vi ser också att de knyter stora förhoppningar till att automatisera sin cybersäkerhet och att de önskar bättre integrerade verktyg för att göra arbetet effektivare, säger Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks.

AI blir viktigare för att upptäcka hot

Undersökningen visar på en stark tilltro till – och vilja – att automatisera SOC-arbetet (security operations center). 49 procent av respondenterna tror att AI får störst betydelse för säkerheten när det gäller att upptäcka hot på ett mer effektivt sätt. 39 procent tror att det är möjligt att helt automatisera SOC-funktioner som upptäckt, incidentberedskap och varningar för cyberhot.

AI och maskininlärning är det som möjliggör denna automation. AI betraktas också som viktigt för att avlasta säkerhetsspecialisterna så att de kan arbeta med prioriterade och mer proaktiva uppgifter. Genom högre grad av automation blir företag mindre sårbara när det gäller personal då det fortsatt råder brist på kvalificerad kompetens inom cybersäkerhet. 96% av de tillfrågade anger kompetensförsörjning som en av deras största utmaningar.

Zero Trust

Med den ständigt skiftande hotbild vi lever med idag är det avgörande att kunna möta alla slags hot – inte bara de som redan är kartlagda och direkt kan kännas igen av cyberförsvaret. Zero Trust har på kort tid gått till att bli det naturliga sättet att arbeta strategiskt med cybersäkerhet för de flesta större organisationer. Men det anses fortfarande svårt. Hela 98 procent av cheferna i undersökningen ser det som utmanande att implementera Zero Trust. För europeiska företag ligger det största hindret mot att införa Zero Trust i bristen på kvalificerade leverantörer som kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar.

Konsolidering

En tydlig trend är att ansvariga för cybersäkerheten vill konsolidera sina miljöer och strävar mot plattformar som är heltäckande och skalbara. 77 procent av de tillfrågade uppger att de med stor sannolikhet kommer att minska antalet säkerhetslösningar och tjänster som de utnyttjar.

Europeiska företag använder i genomsnitt 37 olika säkerhetsverktyg och lösningar från mer än 15 leverantörer – vilket placerar dem i topp i den globala undersökningen. Följden blir spretiga miljöer där det är svårt att koordinera och behärska alla verktyg – och där säkerhetsluckor lätt uppstår. 

Ökade resurser

Investeringar i cybersäkerhet fortsätter att vara högprioriterat. Inte någon uppger att deras budget i år kommer att minska. 10 procent förväntar sig att budgeten förblir oförändrad medan de flesta, 68 procent förväntar sig en budgetökning på upp till 10 procent. 22 procent säger att budgeten kommer att öka med mer än 10 procent.

Gå till molnet på ett säkert sätt

Det är i molnet som dagens näringsliv vill bygga sin verksamhet, en trend som ständigt förstärks. Men det är fortfarande lättare sagt än gjort att säkra en molncentrerad organisation, samtidigt som multicloud-miljöer blir vanligare och allt mer komplexa. Hälften (50 procent) av organisationerna planerar att investera mer i mjukvarubrandväggar i både privata och publika moln. En tredjedel (33 procent) av respondenterna arbetar i organisationer som har tre till fem leverantörer av molntjänster och 7 procent har fler än fem.

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....