• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

UNDERSÖKNING: Företagsledare vill automatisera inom cybersäkerhet

Bland chefer inom cybersäkerhet finns en stark tilltro till AI och automatisering för att möta den ständigt växande hotbilden på nätet. Företagen fortsätter att öka sina investeringar i cybersäkerhet, samtidigt som de strävar efter färre leverantörer som kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar. Det är några av resultaten i en stor global undersökning från Palo Alto Networks.

-

Palo Alto Networks har presenterat en ny global undersökning som redovisar företagens utmaningar, prioriteringar och åsikter om aktuella säkerhetsfrågor – och inte minst hur de ser på framtidens cybersäkerhet. 1 300 ledare i större företag med ansvar för cybersäkerhet har medverkat i undersökningen.
 

Åsa Edner, Sverigechef för Palo Alto Networks

– Vår studie visar att företagen har svårt att hitta kvalificerade leverantörer för att möta dagens och morgondagens hotbild. Vi ser också att de knyter stora förhoppningar till att automatisera sin cybersäkerhet och att de önskar bättre integrerade verktyg för att göra arbetet effektivare, säger Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks.

AI blir viktigare för att upptäcka hot

Undersökningen visar på en stark tilltro till – och vilja – att automatisera SOC-arbetet (security operations center). 49 procent av respondenterna tror att AI får störst betydelse för säkerheten när det gäller att upptäcka hot på ett mer effektivt sätt. 39 procent tror att det är möjligt att helt automatisera SOC-funktioner som upptäckt, incidentberedskap och varningar för cyberhot.

AI och maskininlärning är det som möjliggör denna automation. AI betraktas också som viktigt för att avlasta säkerhetsspecialisterna så att de kan arbeta med prioriterade och mer proaktiva uppgifter. Genom högre grad av automation blir företag mindre sårbara när det gäller personal då det fortsatt råder brist på kvalificerad kompetens inom cybersäkerhet. 96% av de tillfrågade anger kompetensförsörjning som en av deras största utmaningar.

Zero Trust

Med den ständigt skiftande hotbild vi lever med idag är det avgörande att kunna möta alla slags hot – inte bara de som redan är kartlagda och direkt kan kännas igen av cyberförsvaret. Zero Trust har på kort tid gått till att bli det naturliga sättet att arbeta strategiskt med cybersäkerhet för de flesta större organisationer. Men det anses fortfarande svårt. Hela 98 procent av cheferna i undersökningen ser det som utmanande att implementera Zero Trust. För europeiska företag ligger det största hindret mot att införa Zero Trust i bristen på kvalificerade leverantörer som kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar.

Konsolidering

En tydlig trend är att ansvariga för cybersäkerheten vill konsolidera sina miljöer och strävar mot plattformar som är heltäckande och skalbara. 77 procent av de tillfrågade uppger att de med stor sannolikhet kommer att minska antalet säkerhetslösningar och tjänster som de utnyttjar.

Europeiska företag använder i genomsnitt 37 olika säkerhetsverktyg och lösningar från mer än 15 leverantörer – vilket placerar dem i topp i den globala undersökningen. Följden blir spretiga miljöer där det är svårt att koordinera och behärska alla verktyg – och där säkerhetsluckor lätt uppstår. 

Ökade resurser

Investeringar i cybersäkerhet fortsätter att vara högprioriterat. Inte någon uppger att deras budget i år kommer att minska. 10 procent förväntar sig att budgeten förblir oförändrad medan de flesta, 68 procent förväntar sig en budgetökning på upp till 10 procent. 22 procent säger att budgeten kommer att öka med mer än 10 procent.

Gå till molnet på ett säkert sätt

Det är i molnet som dagens näringsliv vill bygga sin verksamhet, en trend som ständigt förstärks. Men det är fortfarande lättare sagt än gjort att säkra en molncentrerad organisation, samtidigt som multicloud-miljöer blir vanligare och allt mer komplexa. Hälften (50 procent) av organisationerna planerar att investera mer i mjukvarubrandväggar i både privata och publika moln. En tredjedel (33 procent) av respondenterna arbetar i organisationer som har tre till fem leverantörer av molntjänster och 7 procent har fler än fem.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...