- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

En ny rapport från Palo Alto Networks visar att det finns ett tydligt samband mellan att företagen ökat investeringarna i molninfrastruktur och en explosionsartad ökning av cyberattacker mot denna infrastruktur.

-

- Annons -

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen distansarbetare från 20 procent till 71 procent. Samtidigt ökade företagen under tredje kvartalet 2020 sina kostnader för molninfrastruktur med 28 procent. Företagens nyttjande av molnet ökade med 20 procent globalt.

Undersökningen från Palo Alto Networks visar är att cyberattackerna mot företagens molninfrastruktur ökade med häpnadsväckande 188 procent under samma period. Sambandet mellan ökad molnanvändning och ökade attacker mot molnet är tydlig.

Cyberattackerna har ökat som mest i detaljhandeln (402 procent), tillverkningsindustrin (230 procent) och offentliga organisationer (205 procent). Dessa sektorer är också de som har känt störst tryck att anpassa sig till pandemins utmaningar, och därför är det inte förvånande att det är just dessa sektorer som drabbas. 

Undersökningen finner också att 30 av de undersökta företagen exponerar känslig data – personuppgifter, viktig affärsinformation, vårddata och finansiella data. Enligt undersökningen är läckande databaser det största enskilda problemet – denna kategori av incidenter ökade med 212 procent under undersökningsperioden. Även andelen exponerade RDP-servrar (Remote Desktop Protocol) har ökat under perioden. Globalt är 27 procent av alla RDP-servrar öppet exponerade mot internet.

- Annons -

FLER NYHETER

Vd-berdrägerier åter på stark uppgång

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner...
- Annons -

Microsoft köper AI-företag för 170 miljarder kronor

Microsofts skriver i ett pressmeddelande att syftet med köpet är att ”kombinera lösningar och expertis för att leverera nya moln- och AI-funktioner till sjukvården...
- Annons -

Skadlig kod sprids genom crackade versioner av Office och Photoshop

Bitdefenders säkerhetsexperter har upptäckt en malwarekampanj som har drabbat folk och företag runt om i världen - även i Norden. Kampanjen har spridits genom...
- Annons -

Prosero utser COO och ansvarig för Tysklandsetableringen

Peter Feledy kommer närmast från AniCura där han som COO och Group Care Services Director byggde upp flera av de gemensamma mervärdena under AniCuras...

Iver förvärvar norska Aztek

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev...
- Annons -

Ny CFO på Safe Solutions

Rickard Dahlroth tillträdde den förste april som CFO på Safe Solutions. Rickard är ingen nykomling i säkerhetsbranschen – han har 16 års erfarenhet från...

Nordic Level Group rekryterar på nytt

Ugur Karci kommer att gå in som driftchef bevakning. Han kommer senast från Avarn Security där han varit avdelningschef för handelssegmentet. Ugur påbörjade sin...

Axel Group lanserar försvarsspray som kan larma larmcentral

Plegium Smart Försvarsspray är ett kraftigt ögonirriterande mentolbaserat preparat. Förutom att tillfälligt förblinda en angripare och märka denne med rödfärg, larmar försvarssprayen också automatiskt...

Securitas och Mobility46 tecknar avtal

Affärsområdeschef för parkering på Securitas Sverige, Viktor Fhors, ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av Securitas parkeringserbjudande: – Jag är övertygad om att...

Från gråzon till safe zone

Föreläsningsserien riktar sig till den som idag är i en chefsroll eller senior befattning inom en organisation som har tydliga identifierade skyddsvärden eller en...

Cyberattack mot flera organisationer inom EU

Under mars månad utsattes EU-kommissionen och flertalet andra organisationer inom EU för en stor cyberattack. Det är en talesperson för EU-kommissionen som står för...

Tydligt samband mellan IT-attacker och flytt till molnet

Effekterna av pandemin har fått många verksamheter att accelerera sina investeringar i molninfrastruktur och flytta processer till molnet. På bara några månader ökade andelen...

Ett smart passersystem som räddar liv

Systemet finns sedan tidigare inom räddningstjänsten, men verktyget har potential att hjälpa fler inom blåljusbranschen att nå fram snabbare under utryckning. I november förra...

Jätteläcka hos Facebook under påsk

Datan ska bestå av exempelvis födelsedatum, telefonnummer, mejluppgifter och platsinformation och ska vara tillgänglig för cyberkriminella som avser att nätfiska eller utföra någon annan...

Hallå där Carolina Angelis, som är en av talarna på Trygg & Säker

Berätta - vem är du? – För att svara på den frågan får jag nog gå...

Cyber psychology has a logical place in Information Security Strategy

Cyber Psychology is the science of the human interaction with the online world, the...