• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Trygghetsprojekt vägleds i gråzonsfrågor om dataskydd

Nu startar Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, sitt andra pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Stockholm stad, Kista Science City och IoT Sverige ska i ett innovationsprojekt utforska hur offentliga miljöer kan tryggas med hjälp av Internet of Things (IoT). IMY bidrar med fördjupad vägledning i dataskyddsfrågor.

-

IMY var först bland Sveriges myndigheter med att testa regulatorisk testverksamhet, ett arbetssätt som innebär att innovatörer och verksamhetsutvecklare får dialogbaserad vägledning i gråzonsfrågor om dataskydd. Erfarenheterna från myndighetens första pilotprojekt var mycket positiva. 

– Hållbar datadriven innovation måste kombinera nydanande utveckling med starkt integritetsskydd. Det görs bäst om innovationsprojekt i ett tidigt skede tar höjd för gråzonsfrågor om dataskydd. Genom arbetssättet regulatorisk testverksamhet kan vi ge vägledning till många och samtidigt lära oss om ny teknik, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY och ansvarig för IMY:s innovationshubb. 

Otrygghet i offentliga miljöer ställer samhället inför en stor utmaning. Stockholms stad arbetar för att offentliga miljöer – gator, torg, parker – ska vara attraktiva och trygga platser för alla invånare. Kunskap om hur stockholmarna upplever tryggheten i staden är avgörande för ett effektivt trygghetsskapande arbete. 

– Om vi kan utveckla nya integritetssäkra och mer effektiva sätt att mäta med hjälp av ny teknik har det stor potential att effektivisera och stärka det trygghetsskapande arbetet, säger Thomas Ahlskog, strateg på Stockholms stad. 

Att följa upp och mäta effekter av trygghetsskapande åtgärder blir allt mer nödvändigt. Men att mäta kan också innebära insamling av stora mängder personuppgifter, med ett tänkbart integritetsintrång. 

– Genom att tidigt utreda regulatoriska gråzoner på området kan vi skapa större förutsägbarhet för både innovativa företag och stadsutvecklare som ska utveckla och ta till sig nya lösningar, säger Vanessa Ware, projektledare Trygghetslabbet, Kista Science City. 

Att arbeta för trygghet i offentliga miljöer står högt på agendan för alla Sveriges kommuner och projektet bedöms därför kunna bidra till lärande för många.  

– Vi hoppas att denna satsning tillsammans med IMY ska göra det lättare för kommuner och andra aktörer att använda IoT och trygghetsskapande teknik på ett integritetssäkert sätt, säger Bo Baudin, programstrateg på IoT Sverige.

Pilotprojektet har precis inletts och pågår resten av året. Resultatet och slutsatserna av vägledningen kommer att presenteras av IMY i en publik rapport i början av 2024. Genom rapporten kan IMY sprida de lärdomar som myndigheten fått under projektet så att fler kan ta del av dem. 

– Vi tror på detta utforskande arbetssätt och kommer under 2024 att erbjuda den här typen av fördjupad vägledning till fler innovationsprojekt, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY och ansvarig för IMY:s innovationshubb. 

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...