• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Trygghetskameror och myndighetssamverkan ska skapa trygghet i Huddinge

Stärkt samverkan med polis, trygghetskameror, förstärkt avhopparverksamhet och implementering av Sluta skjut-strategin – det är några insatser som Huddinge arbetar med för att öka tryggheten. Den senaste tidens skjutningar i regionen visar på vikten av väl utvecklat samarbete och nu tar kommunen ett strategiskt grepp kring frågorna.

-

Sjödalen, Huddinge C

För 2023 har 38 miljoner avsatts i ett trygghetspaket för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En del i satsningen är installationen av trygghetskameror i Skogås centrum och vid Stuvsta pendeltågsstation. Arbetet med installationen av trygghetskameror i Skogås centrum påbörjades hösten 2022. Skogås har under en längre tid identifierats som ett av Huddinges mer utsatta områden där det finns ökad risk för kriminalitet och otrygghet. Efter den tragiska händelsen där en 15-åring sköts till döds i området i januari har kamerorna känts än mer angelägna.

– Gängkriminaliteten och det dödliga våldet ska bort från Huddinges gator. Sedan den tragiska händelsen i Skogås har ytterligare liv gått förlorade, både i Huddinge och i andra kommuner i regionen. Vi måste tillsammans arbeta brett för att öka tryggheten, stärka det brottsförebyggande arbetet och underlätta vid brottsutredningar samtidigt. I detta arbete spelar bland annat trygghetskameror en viktig roll och framöver ska fler kameror installeras där de bäst behövs, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd med ansvar för socialtjänsten och frågor rörande prevention, trygghet och demokrati.

Huddinge kommun kommer nu att ta ett mer strategiskt grepp om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom att samla de trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna i en ny beredning för trygghet, prevention och demokrati.

– Förebyggande insatser är alltid, och på alla sätt, bättre än åtgärder i efterhand. För att stoppa gängvåldet och förebygga brotten måste vi också stärka avhopparverksamheten, motverka rekrytering av barn och unga samt stärka samarbetet mellan samhällets olika delar. Genom denna beredning stärker vi det trygghetsskapande arbetet i Huddinge kommun, säger Aza Cheragwandi.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...