• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

TRYGGHETSBAROMETERN: Brottsutsattheten inom handeln ökar

Brottsutsattheten inom handeln har länge befunnit sig på alltför höga nivåer. Det fjärde kvartalet 2023 var inget undantag. Snarare tvärtom. Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2023 visar på att brottsutsattheten återigen ökar.

-

Totalt är det 45 procent av butikerna som utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Detta är en ökning jämfört med det tredje kvartalet, då siffran var 41 procent. Kvartalets Trygghetsbarometer är ytterligare en bekräftelse på den tuffa situation handlare och dess anställda möter varje dag.

– Regeringen har utryckt ambitionen om att kraftigt minska mängdbrotten genom en rad olika verktyg, exempelvis genom att se över lagen om tillträdesförbud. Detta är någonting som vi givetvis välkomnar, men fina ord räcker inte. Våra medlemmar behöver se handling här och nu, säger Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel.

Nina Jelver, Svensk Handel

Varje år stjäls det varor för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln och det finns inga tecken på att den siffran är på väg att minska. Under det fjärde kvartalet ökar stölderna och 37 procent av handlarna uppger att de under den senaste veckan utsatts för stöld eller ringa stöld. Brottet ges sällan stora rubriker, men kontinuerliga stölder kan innebära ett minskat utbud för konsumenten, eller i värsta fall att butiker lämnar stöldbenägna områden.

– Vi har full förståelse för att Polisens resurser är begränsade, men handelns höga brottsutsatthet får stora samhälleliga effekter. Branschen är idag näringslivets största arbetsgivare, men till följd av brottsutsattheten och säkerhetsläget ser vi hur rekrytering blir ett allt större problem för många av våra medlemmar. Det måste ansvariga myndigheter ta i beaktning, fortsätter Nina Jelver.

En genomgående trend under de senaste åren har varit att alltför få brott inom handeln polisanmäls. Så är fallet även detta kvartal. 80 procent av alla stölder polisanmäldes inte. Anledningarna till detta kan vara flera, men det återkommande temat är att en polisanmälan sällan leder någonvart. Det tar tid och är en administrativ börda, som i slutändan allt som oftast inte leder till en fällande dom. Svensk Handel har länge varit kritiska till detta, och fortsätter arbeta för att fler brott ska leda till fällande dom, men uppmanar handlare att fortsätta anmäla alla brott.

– Vi vet att det ofta kan kännas lönlöst att polisanmäla alla de brott som begås i butik, men för att handelns brottsutsatthet ska komma högre upp på agendan hos Polismyndigheten krävs det att verkligheten också återspeglas i statistiken. Det är just genom att anmäla som vi kan påtala hur stora problemen inom handeln faktiskt är, säger Nina Jelver.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...